Breaking news

Baconschi a semnat împreună cu Hillary Clinton, acordul privind amplasarea scutului antirachetă

Acordul privind amplasarea scutului antirachetă al SUA, pe teritoriul României, a fost semnat marți, 13 septembrie de către Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Baconschi  și  secretarul de stat american Hillary Clinton.

Şefii diplomaţiilor română şi americană au semnat, cu această ocazie, Acordul între România şi Statele Unite ale Americii privind amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite în România, al cărui text a fost finalizat la 4 mai 2011 şi parafat la 6 iunie 2011. La ceremonia semnării au participat şi şefii celor două delegaţii care au negociat Acordul, precum şi un număr important de experţi care au făcut parte din echipele de negociatori.

Ca ţară a lumii libere şi ca Partener Strategic al Statelor Unite România este ferm angajată să contribuie la eforturile depuse în slujba securităţii globale. Vizita Preşedintelui Traian Băsescu la Washington reconfirmă această abordare globală şi semnarea, astăzi, a Acordului, care este unul dintre punctele cheie ale acestei vizite, exprimă în cel mai elocvent mod angajamentul nostru”, a declarat, cu această ocazie, ministrul Teodor Baconschi.

Textul Acordului confirmă pentru prima dată în mod expres, în plan bilateral şi într-un document juridic, Parteneriatul Strategic româno-american.

Acordul transpune în plan juridic angajamentul României de a participa în cadrul Sistemului Statelor Unite din Europa de apărare împotriva rachetelor balistice, realizat printr-o Abordare Adaptivă în Etape, prin amplasarea unor elemente ale acestui sistem pe teritoriul României, în baza aeriană de la Deveselu, precum şi reglementarea relaţiei dintre cooperarea româno-americană în domeniul apărării antirachetă cu dezvoltarea sistemului NATO de apărare antirachetă. Astfel, Acordul subliniază integrarea contribuţiei României în sistemul de apărare împotriva rachetelor balistice al NATO, precum şi angajamentul comun al României şi Statelor Unite de a colabora strâns pentru dezvoltarea sistemului NATO.

Acordul confirmă, de asemenea, natura exclusiv defensivă a sistemului american, precum şi conformitatea cu prevederile Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite şi afirmă angajamentul părţilor pentru conjugarea eforturilor în vederea legitimei apărări individuale şi colective, precum şi pentru menţinerea păcii şi securităţii internaţionale.

A fost confirmat angajamentul politic al administraţiei americane de a susţine eforturile pentru atingerea obiectivului reprezentat de includerea rapidă a României în Programul Visa Waiver.

De asemenea, a fost discutată posibilitatea implicării Statelor Unite în oferirea de expertiză pentru proiecte comune în domeniul exploatării gazului de şist, precum şi sprijinul părţii americane pentru acţiuni în domeniul energiei şi al rutelor alternative, cum este Coridorul Sudic.

Acordul privind amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al SUA în România constituie baza juridică necesară pentru a permite participarea ţării noastre la proiectul american de abordare adaptivă în etape a apărării antirachetă în Europa (European Phased Adaptive Approach to Missile Defense) şi pentru amplasarea unor elemente ale Sistemului antirachetă american în România, în localitatea Deveselu, jud. Olt. Rolul Acordului este să reglementeze regimul juridic aplicabil întregului spectru de chestiuni care decurg din instalarea şi funcţionarea Sistemului.

Negocierile au demarat în urma prezentării, la data de 4 februarie 2010, de către Ellen Tauscher, sub-secretar de stat pentru controlul armamentelor şi securitate internaţională în cadrul Departamentului de Stat al SUA, în cadrul unei întrevederi la Bucureşti cu dl. Traian Băsescu, Preşedintele României, a propunerii Preşedintelui SUA, Barack Obama, vizând participarea României în proiectul american de antirachetă în Europa. La aceeaşi dată, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) a decis să se dea curs propunerii americane.

Proiectul de text al părţii române a fost transmis părţii americane la 16 iunie 2010, negocierile propriu-zise (care au fost precedate de două runde de consultări pregătitoare, la 4 februarie 2010 şi 11 mai 2010) începând în iunie 2010.

În total s-au desfăşurat 8 întâlniri bilaterale cu privire la textul Acordului, dintre care şapte runde consacrate discuţiilor pe fond (desfăşurate la Bucureşti, la 17-18 iunie 2010, 26-27 iulie 2010, 17 septembrie 2010, 14 decembrie 2010, 8 martie 2011, 6 aprilie 2011, 4 mai 2011). Cu prilejul rundei a 7-a, din 4 mai 2011, textul Acordului a fost convenit ad referendum, la nivelul delegaţiilor de negociatori. Runda din 4 mai 2011 a fost precedată de anunţul public, la data de 3 mai 2011, de către Preşedintele României, Traian Băsescu, al locaţiei în care va fi amplasat sistemul american antirachetă în România – baza militară Deveselu (jud. Olt), pe baza deciziei CSAT în acest sens din data de 2 mai 2011. În cadrul ultimei întâlniri, care a avut loc la Washington, la 6 iunie 2011, a fost verificat textul Acordului din punct de vedere al redactării în limbile română şi engleză şi s-a procedat la parafarea textului de către şefii celor două delegaţii de negociatori.

Delegaţia română a fost condusă de către Bogdan Aurescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, şi a avut în componenţă reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apărării Naţionale şi ai altor instituţii din sistemul de securitate naţională cu competenţe în domeniu. Pentru pregătirea rundelor au avut loc, sub coordonarea şefului delegaţiei române, 36 de reuniuni în format inter-instituţional ale reprezentanţilor structurilor române implicate în procesul de negociere.  Delegaţia americană a fost condusă de către Ellen Tauscher, sub-secretar de stat pentru controlul armamentelor şi securitate internaţională. În cadrul unora dintre runde, şeful delegaţiei a fost Frank Rose, asistentul adjunctului secretarului de stat pentru operaţiuni de verificare şi controlul armamentului în cadrul Departamentului de Stat, delegaţia fiind compusă din reprezentanţi ai Departamentului de Stat, Departamentului Apărării, Agenţiei de Apărare Antirachetă, Comandamentului European al Statelor Unite şi ai Ambasadei SUA la Bucureşti.