Bac-ul începe mai târziu cu trei ore din cauza alegerilor locale

Din cauza alegerilor locale de duminică, prima probă a examenului de bacalaureat va începe cu trei ore întârziere.

Peste 200,000 de elevi s-au înscris în acest an la bacalaureat. Dacă în mod normal examentul de bacalaureat începea la ora 9.00, în acest an, va începe la ora 12,00, și asta din cauza alegerilor locare care se vor desfășura în aceleași săli de clasă.

Luni, 11 iunie, încep primele probe de evaluare a competenţelor din cadrul examenului de bacalaureat. Prima sesiune a examenului de bacalaureat 2012 începe luni, 11 iunie, ora 12.00, cu evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba şi literatura română (proba A) ce se va desfăşura în intervalul 11 – 13 iunie.

În perioada 13 – 15 iunie va avea loc proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B): croată, maghiară, germană, sârbă, slovacă, turcă şi ucraineană.

Evaluarea competenţelor digitale (proba D) se va desfăşura în perioada 15-18 iunie, iar evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională (proba C) între 25 şi 27 iunie.

Subiectele cuprind texte literare şi nonliterare, funcţionale şi nonfuncţionale, precum şi itemi corespunzători descriptorilor de competenţe din programele pentru bacalaureat. Subiectele au un grad de complexitate care să permită tratarea lor integrală în maximum 10-15 minute.

Atât la proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română/ limba maternă, cât şi la proba orală de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată în liceu, candidaţii intră în sala de examen în ordinea afişată, respectându-se criteriul alfabetic şi ora prevăzută pentru fiecare grupă, pe baza documentului de identitate.

Ca procedură de desfăşurare, candidatul extrage un bilet şi primeşte hârtie ştampilată pentru ciornă. Pentru elaborarea răspunsurilor, fiecărui candidat i se acordă câte 15 minute pentru pregătirea răspunsurilor, iar pentru susţinerea acestora în faţa comisiei, alte 10 – 15 minute.

Proba de evaluare a competenţelor digitale, se desfăşoară în laboratoarele de informatică din unităţile de învăţământ liceal.

Este strict interzis accesul candidaţilor cu orice tip de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare.

Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de către preşedintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele în cauză au fost folosite sau nu. Candidaţii care au participat şi au fost respinşi la sesiunile de bacalaureat organizate în anii 2010 şi 2011 pot solicita recunoaşterea probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale şi a probelor scrise susţinute în aceste sesiuni.

Un elev care nu se prezintă la probele orale poate participa la probele scrise, însă nu poate promova examenul de bacalaureat. Rezultatul obţinut de fiecare candidat la proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă nu se exprimă prin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competenţă corespunzător grilei aprobate la nivel naţional: mediu, avansat şi experimentat.

Probele scrise ale examenului naţional de bacalaureat încep luni, 2 iulie, cu proba de limba şi literatura română.

Bacalaureatul se va desfăşura după următorul calendar:

 •         11 – 13 iunie 2012: Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română
 •         13 – 15 iunie 2012: Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă
 •         22 iunie 2012: Evaluarea competenţelor digitale
 •         25 – 27 iunie 2012: Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională
 •         2 iulie 2012: Limba şi literatura română – probă scrisă
 •         3 iulie 2012: Limba şi literatura maternă – probă scrisă
 •         4 iulie 2012: Proba obligatorie a profilului – probă scrisă
 •         6 iulie 2012: Proba la alegere a profilului şi specializării –probă scrisă
 •         8 iulie 2012: Afişarea rezultatelor
 •         9 iulie 2012: Depunerea contestaţiilor, între orele 8.00 – 12.00
 •         10 -12 iulie 2012: Rezolvarea contestaţiilor
 •         13 iulie 2012: Afişarea rezultatelor finale

 

>