Breaking news

Averile celor codamnaţi pentru fapte de corupţie ar putea fi confiscate

Senatul României a adoptat luni un proiect de lege ce prevede  confiscarea extinsă a bunurilor persoanelor găsite vinovate de infracţiuni de corupţie, proxenetism sau spălare de bani.

În favoarea proiectului de lege au votat 80 de senatori, 3 voturi s-au opus iar 11 s-au abţinut de la vot. Proiectul de Lege vine în completarea Codului Penal şi a Legii 286/2009 privind Codul penal.

Proiectul de lege prevede confiscarea extinsă a averilor în caz de condamnare pentru proxenetism, trafic de droguri, de persoane, infracţiuni la regimul frontierei de stat, cele de spălare a banilor, asocierea pentru săvârşirea de infracţiuni, infracţiuni contra patrimoniului, falsificarea de monedă, divulgarea secretului economic, infracţiuni privind organizarea şi expoatarea jocurilor de noroc, infracţiuni de corupţie, de evaziune fiscală, infracţiunile privind regimul vamal şi bancruta frauduloasă.

Confiscarea extinsă se poate dispune doar dacă persoana este condamnată pentru comiterea unei infracţiuni pentru care legea prevede o pedeapsă cu închisoarea mai mare de cinci ani şi dacă valoarea bunurilor dobândite de respectiva persoană, într-o perioadă de cinci ani înainte de momentul săvârşirii infracţiunii, „depăşeşte în mod vădit veniturile obţinute de acesta în mod licit”.

O altă condiţie obligatorie pentru confiscarea extinsă este ca bunurile respective să provină din activităţi infracţionale de aceeaşi natură cu cea pentru care s-a pronunţat condamnarea.

Proiectul de lege va merge în dezbatere şi aprobare la Camera Deputaţilor, care este for decizional în acest caz.