Breaking news

Avantaje și dezavantaje ale manualelor școlare

Până acum câțiva ani, când internetul și evoluția dispozitivelor cu ecran tactil au revoluționat lumea, o asemenea analiză ar fi putut părea un demers absurd: care ar fi putut fi dezavantajele folosirii unui manual școlar în procesul de învățare când acesta era practic singura sursă de informare validată de Ministerul Educației pentru elevi? Tehnologia, însă, a adus în prim plan noi moduri de asimilare și de testare a informației, iar manualele școlare unora le par a fi anacronice în prezent.

Oare chiar așa să fie? Care sunt așadar avantajele și dezavantajele utilizării manualelor școlare în procesul educațional? Rândurile de mai jos vin cu lămuriri.

Ce este un manual școlar?

Conceptual vorbind, manualul școlar este un instrument de lucru în formă scrisă,  realizat de către autori acreditați de către Ministerul Educației și aprobat de către această instituție. Asemenea instrument educațional cumulează, într-o formă structurată și ușor de asimilat, pe module de pregătire, programa școlară aprobată pentru o anumită disciplină de studiu.

Cu trecerea anilor, manualele școlare au evoluat de la un format care transmitea cunoștințele spre memorare către un concept modern, care își propune:

  • stimularea procesului intelectual al fiecărui elev;
  • oferirea informației și a raționamentului prin care se poate ajunge la rezultat;
  • îndrumarea elevului către un demers de căutare profundă a rădăcinilor informației prezentate.

Avantajele utilizării manualelor școlare

Beneficiile utilizării unor caiete de lucru pentru școală și manuale sunt multiple, iar eficiența lor este relevată de succesul notabil al învățământului în format clasic.

Manualele școlare sunt create de profesori cu pregătire profesională și experiență atestate de acreditările pe care aceștia le primesc în urma unei evaluări obiective a Ministerului Educației. Dacă o carte poate fi scrisă și publicată de oricine dorește, un manual are un regim special, exigențele elaborării unei astfel de scrieri impunând un anumit nivel calitativ al informației și al modului de prezentare – desigur, în concordanță cu programa școlară obligatorie.

Elevii beneficiază de o asimilare structurată a informației, de posibilitatea de a învăța complet și corect materia, astfel încât nu doar să promoveze examenele, dar să și rămână cu un folos intelectual cert în urma studierii disciplinei. Într-un manual școlar de calitate, informația este prezentată într-o structură logică, pe capitole și subcapitole, elevul putând urmări evoluția procesului de predare și având certitudinea unor ancore în care poate fixa informația corect.

Profesorii tineri, cu o experiență redusă în procesul educațional, își pot structura mult mai ușor lecțiile și modalitatea de predare și examinare, formatul unui manual de calitate fiind intuitiv, schematizat.

Dezavantajele utilizării manualelor școlare

Se spune că un manual este pe atât de bun pe cât de competent este profesorul care îl utilizează. În unele cazuri, însă, mai aproape de realitate ar fi aserțiunea conform căreia profesorul este chemat să completeze, prin cunoștințele și experiența sa, lacunele dintr-un manual școlar.

Unele manuale școlare pot fi structurate într-un mod care le face să pară unica sursă de informație posibilă – rolul profesorului este de a determina elevii să caute surse alternative de informare pe un subiect anume și astfel să aibă o vedere mai largă și un bagaj informațional mai bogat.

În unele cazuri, manualele pot fi redactate într-un limbaj foarte tehnic și dificil – menirea profesorului este de a face noțiunile ușor de înțeles și memorat, ținând cont de capacitatea de înțelegere a fiecărui elev.

Este încă prematură abordarea unui concept educațional în care manualele să nu își mai găsească locul și tabletele sau laptopurile să fie principalul instrument de lucru. Tehnologia există, conținutul poate fi adaptat suportului digital, însă rămâne importantă utilizarea suportului scris, prin asimilarea căruia creierul uman se poate dezvolta armonios. În definitiv, manualul clasic poate fi asociat celui digital, pentru atingerea succesului educațional dorit.

Sursa foto: https://www.piqsels.com/en/public-domain-photo-zkcsz

>