Breaking news

Aurelian Șoric respinge acuzațiile ANI cu privire la averea deținută

Fostul comisar al IJP Neamț, Aurelian Șoric respinge acuzațiile formulate de Agenția Națională de Integritate cu privire la averea dobândită de acesta și îi acuză pe inspectorii ANI că au făcut un calcul eronat al bunurilor sale.

aurelian.soricAurelian Șoric a trimis către exclusivNEWS.ro un drept la replică, referitor la acuzele ce i se aduc de către ANI în legătură cu bunurile dobândite de acesta în perioada 1996-2010.

Nu mai dețin autoturismul Rover din anul 2008 iar terenul de 830 mp din Piatra Neamț, este un întreg, prin alipirea a trei suprafeŃe, contra sumei de 132.021 lei si nu 150.000 lei asa cum rezultă din comunicat. Conturile, ca produse bancare, nu pot fi considerate bunuri sau active. Calculul veniturilor s-a făcut în lei (RON) și prin transformarea monedei ROL în RON pentru perioada anterioară datei de 01 iulie 2005, fiind posibil de exemplu, ca un venit de cca. 15.000.000 lei ROL din 1996 (costul unui autoturism autohton), să fie considerat prin calculul venitului total, 1500 lei RON.

În prezent, conform declarației de avere din ianuarie 2011, dețin următoarele bunuri:

– casă de locuit, 199 mp utili și clădire birou, 95 mp utili, care mi-au fost considerate la valoarea de 805.305 lei luându-se în calcul doar autorizațiile de construire emise cu
respectarea prevederilor Codului Fiscal privind valorile de impunere și a proceselor verbale de recepție;

– teren în suprafață de 675 mp în Iasi achiziționat în iulie 2005 cu suma de 10.000 €, echivalentul a 35.655 lei;

– teren în suprafață de 308 mp în Iași. achiziționat în ianuarie 2004 cu suma de 12.135 €, echivalentul a 41.204 lei;

– teren în suprafață de 830 mp în Piatra Neamț achiziționat în 2007 – 2009 cu suma de 132.021 lei;

– autoturism BMW 320 fabricat în 2005 achiziționat în octombrie 2010 cu suma de 51.000 lei.

Prin cesiunea drepturilor care decurg din autorizația de construire, dețin o cotă indiviză de ½ dintr-o clădire P+2 având o suprafață utilă totală de 404 mp, situată
în Iasi. Nu am avut cheltuieli de construcție, întrucât în mod concret, am pus la dispoziție terenul unei persoane fizice care a investit pentru construire, iar la recepția acesteia am devenit proprietari în cote indivize egale. Astfel, pentru a deține aceste bunuri, am cheltuit suma de 1.065.185 lei. Conform comunicatului, cu toate că am obținut venituri din salarii, burse de studii și vânzări de bunuri începând cu data de 27 iulie 1993, în perioada aleasă de ANI, respectiv 1996 – 2010, aș fi obținut venituri din salarii, misiuni sub egida Națiunilor Unite, vânzarea unor bunuri și din credite bancare, în sumă de 2.256.929 lei, din care am cheltuit 1.065.185 lei pentru bunurile ce fac obiectul declarației de avere. Raportul de evaluare pe care urmează să îl primesc este un act administrativ emis de o autoritate publică și se supune Legii 554/2004 privind contenciosul administrativ
”, precizează Aurelian Șoric în dreptul la replică.

Inspectorii ANI cer autorităților statului, confiscarea unei sume de peste 360.000 de lei pe care comisarul Aurelian Şoric nu le poate justifica, Suma de bani reprezintă diferenţa dintre averea dobândită şi veniturile realizate în perioada 1996 – 2010, cât a ocupat funcţia de şef la IPJ Neamţ.

Şoric a fost infromat în 6 decembrie 2010 cu privire la declanşarea activităţii de evaluare, precum şi cu privire la drepturile sale de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. ANI a extins evaluarea şi asupra averii soţiei lui Aurelian Şoric, Cristina.

>