Breaking news

Apele Române vor cheltui 63 de milioane de euro pe proiectul WATMAN

loading...

Apele Române au anunțat luni demararea procedurilor de implementare a proiectului WATMAN, în valoare de 63 milioane de euro, care este un Sistem informaţional pentru Managementul Integrat al Apelor.

UtilajePrin acest proiect se pun bazele aplicării strategiei naţionale pentru managementul resurselor de apă, inclusiv a situațiilor generate de fenomene hidrologice extreme (secetă și ape mari, poluări sau accidente la sistemul  de gospodărire a apelor) în caz de dezastre, elaborată de Ministerul Mediului , Apelor şi Pădurilor.

Proiectul are o valoare de 63 milioane de euro, din care 85% sunt fonduri europene, iar restul de 15% este cofinanțat de la bugetul de stat.

Durata de implementare a proiectului este de 12 luni.

Lucrările de infrastructură propuse, echipamentele și dotările, vor fi instalate în puncte distincte pe întreg teritoriul românesc, în toate cele 11 Bazine Hidrografice: Someș-Tisa, Crișuri, Mureș, Banat, Jiu, Olt, Argeș – Vedea, Buzău – Ialomița, Siret, Prut – Bârlad și Dobrogea – Litoral.

Proiectul WATMAN a fost conceput pentru a suplimenta datele furnizate din teren, a le mari acuratețea – în sensul că, de exemplu, debitul unui râu nu va mai fi citit manual de pe o mira, de către o persoană, ci transmis automat de către o stație amplasată pe râu, si de a integra toate datele primite de la diferitele surse într-un singur sistem, astfel încât toate acestea să fie la dispoziția ANAR în același timp.

Pentru a face acest lucru, prin proiectul WATMAN se vor monta senzori în amonte de lacurile de acumulare, în corpul barajelor, precum și la alte elemente importante ale acestora – ca de exemplu stavile și în aval de baraje, pe râuri, derivații, afluenți. Până în acest moment, au fost montate 23 de sisteme de supraveghere  la baraje, din cele 89 prevăzute.

În cadrul proiectului WATMAN s-a estimat că sunt necesare 23 de centre de interventie rapidă, la nivel național, specializate în prevenirea și limitarea efectelor inundațiilor. Aceste centre vor dispune de echipe operative, ce vor lucra non-stop și care vor avea la dispoziție echipamente și dotări specifice acestor intervenții. În momentul de față sunt în curs de finalizare 13 CIR-uri (centre de intervenție rapidă) care vor fi finalizate până la sfârșitul lunii aprilie 2015, se lucrează la fundațiile altor 6 CIR-uri iar la 2 dintre ele se montează structura metalică.

Beneficiile directe ale proiectului Watman sunt: optimizarea securității și a eficienței infrastructurii lucrărilor hidrotehnice deja existente aflate în administrarea ANAR; monitorizarea de la distanță, 24 din 24 de ore și în timp real, a modului de comportare a construcțiilor hidrotehnice; informatizarea sistemului de colectare a datelor provenite de la stațiile automate care  vor fi montate la nivelul barajelor de importanță majoră; retehnologizarea mijloacelor de intervenție: folosirea tehnologiei ”apă contra apă”; integrarea tuturor informațiilor la nivel electronic și comunicarea cât mai rapidă și în timp real între autoritățile responsabile.

Implementarea proiectului va avea un impact pozitiv considerabil asupra populației prin faptul că aproximativ 1,5 milioane de locuitori din zonele vulnerabile vor beneficia de informații, în timp real, privind evoluția și gestionarea fenomenelor hidrologice extreme, iar riscul de producere a acestora va fi diminuat cu 7% la nivelul celor 11 bazine hidrografice din România.

loading...