Breaking news

Apele Române fac investiţii masive în lucrări hidrotehnice în 90 de localităţi

Peste 90 de localități, inclusiv orașe ca Bacău, Brașov, Sfântu-Gheorghe, Târgu Ocna, Gura Humorului, Rădăuți, Horezu, vor fi apărate împotriva inundațiilor, în urma finalizării a 60 de lucrări hidrotehnice, realizate la nivel național de către Administrația Națională „Apele Române”.

Din cele 60 de lucrări, 29 dintre acestea vor fi finalizate prin fondurile de la bugetul de stat și 31 de lucrări vor fi realizate din surse proprii ale ANAR.

În vederea protejării populației, a locuințelor, precum şi a obiectivelor socio-economice, Administrația Națională „Apele Române” va finaliza până la sfârșitul acestui an 60 de lucrări hidrotehnice, de apărare împotriva inundațiilor, în valoare totală de investiții de 169.532.000 lei. Fondurile provin de la bugetul de stat și din sursele proprii ale ANAR. Astfel, 116.125.000 lei (68,5% din valoarea totală de investiție) au fost alocați din fondul de intervenție aflat la dispoziția Guvernului, în vederea înlăturării efectelor inundațiilor. Fondurile au fost deja aprobate, în regim de urgență, prin HG 582/2018 și prin HG nr.516/2018.

Având în vedere faptul că viiturile din această vară au afectat lucrările hidrotehnice aflate în administrarea ANAR, lucrări care apără peste 90 de localități și care se regăsesc în peste jumătate din județele de pe teritoriul României, ANAR a considerat ca prioritate alocarea din surse proprii a sumei de 53.407.000 lei, reprezentând 31,5% din valoarea totală de investiții pentru aceste lucrări.

Lucrările constau în consolidări și refaceri de apărări de mal (în județele: Argeș, Botoșani, Hunedoara, Vâlcea), regularizări de albie și consolidări (în județele: Alba, Brașov, Neamț, Suceava, Vâlcea, Gorj, Bistrița-Năsăud, Timiș, Caraș-Severin), amenajări de albii (în județele: Alba, Arad, Argeș, Bacău, Suceava, Harghita, Galați, Maramureș, Sălaj), reabilitări și îndiguri (în județele: Brașov, Covasna, Gorj, Mureș, Vâlcea), închiderea liniilor de apărare (în județul Timiș).

Sumele cele mai mari (peste 7.000.000 lei), de la bugetul de stat și/sau din sursele proprii ale ANAR, au fost alocate în județele unde au fost afectate cele mai multe lucrări hidrotehnice, respectiv județele Neamț, Vâlcea, Bacău, Alba, Covasna, Galați.

Astfel, în județul Neamț, a fost alocată suma de 61.498.000 lei pentru executarea și finalizarea unor lucrări de regularizare și amenajare a albiilor pe cursurile de apă Tarcău, Schit, Borca și Sabasa, precum și  amenajarea râului Cracău.

În județul Vâlcea, au primit finanțare, spre a fi refăcute 12 lucrări hidrotehnice, cu o valoarea totală de investiție de 21.336.000 lei, din care 13.271.000 lei (62% din valoarea totală) au fost alocați din fonduri de la bugetul de stat, iar restul de 8.065.000 lei (38% din valoarea totală) au fost alocați din surse proprii ANAR. Lucrările finanțate prin fondurile de la bugetul de stat constau în regularizare/amenajare pârâuri: Luncavăț, cu afluenții, pe sectorul Vaideeni-Horezu-Popești; pârâul Iazul Morților, pentru apărarea localității Băbeni (afectată de viiturile din această vară) și amenajarea pârâului Topolog, pentru apărarea localității Nicolae Bălcescu, din județul Vâlcea. Pe lângă aceste lucrări, ANAR va aloca fonduri, din surse proprii, pentru amenajarea, după caz, îndiguirea unor pârâuri (Sâmnic și afluenții pe sectorul Cerna-Măciuca, pârâul Urșani, în dreptul localității Horezu, pârâul Ursana, în dreptul localităților Olanu și Stoilești, pârâul Geamăna, la Drăgoiești, zona Buciumeni, pârâul Luncavăț, la Oteșani, zona Cârstănești, sector David-Cârjuliu, pârâu Stăneasca, la Stoileșlti, zona Izvoru Rece, pârâul Sasca, la Milcoiu, zona Ciutești-Tepșenari, pârâul Valea Plopilor, comuna Vaideeni).

De asemenea, în județul Alba, au fost alocați 19.078.000 lei, din care 11.581.000 lei (60% din valoarea totală de investiții) vor fi folosiți pentru executarea a două lucrări de regularizare și consolidare a pârâului Cricău, în dreptul localităților Cricău și Valea Țelna, din județul Alba.

În județul Bacău, au fost alocate fonduri în valoare totală de 11.326.000 lei, din care aproape jumătate din sumă, adică 5.346.000 lei au fost alocați din fonduri de la bugetul de stat și restul, de 5.980.000 lei au fost alocați din sursele proprii ale ANAR. Sumele alocate de la bugetul de stat sunt destinate executării de lucrări de regularizare și amenajare de albii pentru pârâurile: Slănic, în zona localităților Târgu Ocna și Slănic Moldova; pârâul Tazlău Sărat în dreptul localităților Măgirești și Ardeoani, și pârâul Oituz, în dreptul comunei Oituz, din județul Bacău. Din sursele proprii ale ANAR sunt executate și alte lucrări de refacere a infrastructurii de apărare împotriva inundațiilor, în județul Bacău. Mai exact, este vorba despre realizarea de lucrări de amenajare a râului Trotuș și afluenții săi, pe tronsonul Ghimeș-Urechești, pentru apărarea orașului Comănești. În plus, Administrația Națională „Apele Române” va executa lucrări de amenajare a afluenților râului Bistrița, lucrări care vor fi menite să apere municipiul Bacău de efectele posibile ale inundațiilor.

În județul Covasna, au fost alocate fonduri în valoare totală de 8.521.000 lei, din care 7.162.000 lei (84% din valoarea totală de investiție) reprezintă fonduri de la bugetul de stat destinate lucrărilor de îndiguire a râului Negru și a afluenților săi, a pârâului Cașin, pe sectorul Ruseni-Sânzeni, a pârâului Tărlung, pe sectorul Băcel-Chichiș, și a pârâului Dobârlău, din județul Covasna. La aceste fonduri, se adaugă 1.350.000 lei, din sursele proprii ale ANAR, sumă destinată refacerii eroziunilor de mal și executărilor de lucrări de consolidare și regularizare a râului Olt și a afluenților săi, pe sectorul Sfântu-Gheorghe-Ileni, precum și în zona localităților Iarăș, Hăghig, Cormoș, Tălișoara, Filia și Brăduț, din județul Covasna.

În județul Galați, Administrația Națională  „Apele Române” a investit, din surse proprii, suma de 7.642.000 lei, fonduri care sunt destinate lucrărilor de amenajare a râului Siret și refacere a eroziunilor de mal, în localitățile Șendreni și Șerbeștii Vechi, din județul Galați.

Administrația Națională „Apele Române”, prin Administrațiile Bazinale de Apă, a început deja refacerea infrastructurii de apărare. Sunt realizate lucrări de decolmatare, de compactare și înălțare a vechilor diguri, de refacere a pragurilor de fund din gabioane etc.

Lucrările sunt executate conform proiectului și caietului de sarcini și este respectat graficul fizic de execuție.

Conform planului de investiții, toate aceste lucrări hidrotehnice vor fi finalizate până la sfârșitul acestui an.

>