Breaking news

Apele Române explică de ce nu au dat încă avizul pentru forajele la platforma de la Măgurele

Administraţia Naţională “Apele Române” explică moitvul pentru care încă nu a emits Avizul de gospodărire a apelor pentru începerea forajelor de pe platforma Măgurele, unde se construiește cel mai mare laser din lume.

laser magureleApele Române invocă motive tehnice și procedurale care trebuiesc respectate în acest caz, dată fiind compelxitatea acestui proiect de cercetare unic în România dar și în lume.

În luna august 2011, INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE & DEZVOLTARE PENTRU FIZICĂ ŞI INGINERIE NUCLEARA “HORIA HULUBEI” (IFIN-HH) a depus la Administraţia Naţională “Apele Române”- Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea, Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov-Bucureşti documentaţia tehnică în vederea emiterii Avizului de gospodărire a apelor pentru investiţia „INFRASTRUCTURĂ DE CERCETARE ELI-NP, accelerator de particule gama, laser de putere, birouri S+P+5E, casă de oaspeţi S+P+2E, lucrări anexe, str. Reactorului nr.30, oraş Măgurele, județul Ilfov“.

Având în vedere documentaţia tehnică prezentată, S.G.A. Ilfov-Bucureşti a emis Avizul de gospodărire a apelor, privind investiţia „Infrastructura de cercetare ELI-NP (Extreme light infrastructura NP) care va conţine accelerator de particule gama; laser de putere; birouri; hotel 3 stele; anexe”, aviz prin care au fost reglementate doar soluţiile de alimentare cu apă, canalizare şi epurare ape uzate şi care a fost însuşit de beneficiar, respectiv IFIN – HH. Prin acest aviz au fost avizate numai lucrările prezentate în cadrul documentaţiei tehnice transmise de beneficiar. Cele câteva fraze referitoare la alimentarea cu energie termică nu au făcut obiectul lucrărilor avizate deoarece au fost doar amintite, alături de punctele „alimentarea cu gaze naturale, energie electrică, gospodăria deşeurilor”, nefiind prezentate, în detaliu, în cadrul memoriului tehnic, conform normativelor în vigoare”, se precizează în comunicatul de presă al Apelor Române, remis exclusivNEWS.ro.

Dupǎ 2 ani, în anul 2013, STRABAG S.R.L., în calitate de Antreprenor General al obiectivului „Lucrări de construcţii a infrastructurii de cercetare ELI-NP” de pe platforma Măgurele, județul Ilfov, a solicitat informaţii de la Administraţia Naţională “Apele Române” şi Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov-Bucureşti referitoare la procedura de avizare „lucrări de forare în sistem geotermal”. Aceste forări ar urma să se facă în zona strategică a resursei de apă a Capitalei.

În adresa transmisă, STRABAG SRL face precizarea că în proiectul tehnic se prevede executarea unui sistem de „schimbător de căldură cu pământul” cu o capacitate de aproximativ 6 MW, care cuprinde realizarea a 1080 puţuri cu o adâncime de 120 m – zona, în care se află resursa strategică de alimentare cu apă pentru populația Municipiului București și a zonelor adiacente. Drept urmare, în vederea emiterii Avizului de gospodărire a apelor, a fost necesar ca beneficiarul sǎ transmitǎ emitentului o documentaţie tehnicǎ ce trebuia sǎ conţinǎ, în mod obligatoriu, şi un studiu hidrogeologic (expertizat de specialiştii Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodǎrirea Apelor – INHGA) şi în care sǎ se prezinte impactul acestor lucrǎri, respectiv execuţia şi funcţionarea celor 1080 de foraje de schimb geotermic, asupra stratelor acvifere traversate și a resursei strategice de apă a Municipiului București”, se mai precizează în comunicatul Apelor Române.

Drept urmare,  de comun acord, ANAR și IFIN-HH au convenit să realizeze un proiect pilot pentru a analiza efectul instalației asupra resursei de apă a Municipiului București, pentru care s-a emis un alt aviz de gospodărire a apelor, proiect care să stea la baza elaborării studiului mai sus amintit.

Facem precizarea cǎ, în zona de execuţie a forajelor de schimb geotermic existǎ patru structuri acvifere principale. Studiile efectuate, pȃnǎ în prezent, au arǎtat cǎ sistemul geotermal HVAC, de tipul celui pe care îl va utiliza IFIN-HH, favorizeazǎ, în anumite condiţii, transferul hidric vertical, existȃnd riscul de transport al poluanţilor dintr-un acvifer în altul (prin poluanţi neînţelegȃnd doar acele substanţe cu efect negativ asupra sǎnǎtǎţii umane, ci şi compuşi chimici care nu sunt specifici fiecǎrui acvifer în parte). Se poate trage concluzia cǎ sistemul HVAC, pe care doreşte sǎ îl utilizeze IFIN-HH, care prevede execuţia a 1080 foraje de schimb geotermic, la o adȃncime de 120 m fiecare, trebuie proiectat și fundamentat foarte bine din punct de vedere tehnic având în vedere impactul pe care îl are asupra resursei strategice de apă a Municipiul București. Proiectarea sistemului nu s-a bazat pe studii de specialitate care sǎ ţinǎ seama de condiţiile geologice, hidrogeologice şi geotermice zonale şi locale, astfel ca sǎ fie dimensionate corect adȃncimea lucrǎrilor de foraj geotermic, distanţa dintre foraje, impactul asupra mediului geologic şi nu în ultimul rȃnd, asupra calitǎţii fizico-chimice a apelor subterane”, precizează Apele Române.

Avizul de gospodărire a apelor pentru realizarea celor 1080 de de foraje de schimb geotermic va fi emis atunci cȃnd IFIN-HH va depune o documentație tehnică în care se vor prezenta toate datele solicitate, inclusiv cele referitoare la impactul asupra stratelor freatice traversate.

La elaborarea proiectului privind realizarea acestei investiții, A.N.A.R., în calitate de autoritate publică din domeniul gospodăririi apelor, nu a fost consultată cu privire la soluția tehnică dar și a posibilului impact asupra resursei de apă subterană.

A.N. ”Apele Române” precizează faptul că nu a schimbat procedurile, ci respectǎ legislaţia specifică în vigoare cu privire la gospodǎrire a apelor.

>