Breaking news

ANI îl dă pe mâna DNA pe Răzvan Emil Teodorescu, fost director la CNADNR

Răzvan Emil Teodorescu este acuzat de inspectorii ANI că a încălcat regimul juridic al conflictului de interese în materie penală, precum și sâvârşirea infracțiunii asimilate infracțiunilor de corupție.

ani -dnna - cnadnrPotrivit raportului ANI, Răzvan Emil Teodorescu, fost Director al Direcţiei Achiziţii Finanţare de la Buget din cadrul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. în perioada 08 aprilie – 21 octombrie 2013, a săvârșit fapte penale asimilate corupției.

În exercitarea funcției de conducere, TEODORESCU THEODOR RĂZVAN EMIL a semnat o serie de documente privind acordul-cadru având ca obiect „Lucrări de marcaje rutiere pe reţeaua de autostrăzi şi drumuri naţionale din administrare, Lot 1-DRDP Bucureşti”, încheiat între C.N.A.D.N.R. S.A. prin Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Bucureşti, în calitate de promitent-achizitor, şi Asocierea S.C. ADUNA SERVIMOB S.R.L. & TEO TRANS CONSULTING S.R.L, în condiţiile în care fratele persoanei evaluate deţine funcţia de administrator / asociat al S.C. TEO TRANS CONSULTING S.R.L. Conform acordului, pentru lucrările executate, plăţile datorate Asocierii S.C. ANDUNA SERVIMOB S.R.L. & S.C. TEO TRANS CONSULTING S.R.L. sunt cele declarate în propunerea financiară a acestuia, respectiv 27.072.864,46 Lei (aprox. 6.117.470,22 Euro), la care se adaugă TVA reprezentând 6.497.487,47 Lei (aprox. 1.468.192,85 Euro). Astfel, TEODORESCU THEODOR RĂZVAN EMIL a încălcat dispozițiile art. 301 din Codul Penal al României, potrivit cărora „Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obţinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soţul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică”, se arată în raportul ANI, remis exclusivNEWS.ro.

Întrucât persoana evaluată a folosit în scop personal informațiile deținute în virtutea prerogativelor funcției, au rezultat și indicii privind săvârșirea infracțiunii asimilate infracțiunilor de corupție, prevăzute de art. 12, lit. b) din Legea nr. 78/2000, potrivit cărora „Sunt pedepsite cu închisoarea de la 1 la 5 ani următoarele fapte, dacă sunt săvârşite în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite: folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii”.

Drept urmare, Agenția Națională de Integritate a sesizat Direcția Națională Anticorupție în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea de către TEODORESCU THEODOR RĂZVAN EMIL a infracțiunii de conflict de interese și a infracțiunii asimilate infracțiunilor de corupție.

ANI spune că l-a informat pe Răzvan Emil Teodorescu despre declanșarea procedurii de evaluare și că acesta nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

UPDATE 27 IAN 2015:  Având în vedere comunicatul Agenției Naționale de Integritate, de ieri, 26.01.2015, potrivit căruia s-a constatat încălcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie penală de către Teodorescu Theodor Răzvan Emil, fost Director al Direcției Achiziții cu Finanțare de la Bugetul de Stat, în cadrul C.N.A.D.N.R. S.A., compania va întreprinde următoarele demersuri:

  1. C.N.A.D.N.R. S.A. va sta la dispoziția D.N.A. cu orice documente relevante în scopul verificării aspectelor sesizate de către A.N.I.
  2. C.N.A.D.N.R. S.A. va solicita un punct de vedere A.N.R.M.A.P., autoritatea în domeniul achizițiilor publice, pentru a clarifica situația juridică a contractului încheiat de către C.N.A.D.N.R. S.A. cu asocierea menționată în comunicatul A.N.I.
  3. Instruirea D.R.D.P.București în vederea sistării oricărei comenzi pentru realizarea de marcaje rutiere către asocierea menționată, precum și identificării modalităților legale de încetare a contractului.
>