Breaking news

ANI cere Camerei Deputaților, demiterea deputatului Aurel Nechita

Agenția Națională de Integritate cere Camerei Deputaților să-l revoce din funcție pe deputatul Aurel Nechita, ca urmare a rămânerii definitive și irevocabile a deciziei Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie nr. 585/05.02.2013, prin care s-a constatat încălcarea dispozițiilor legale privind regimul juridic al incompatibilităților.

aurel nechitaAgenția Națională de Integritate a comunicat raportul de evaluare Camerei Deputaților în vederea aplicării sancțiunilor disciplinare, respectiv revocarea din funcție, și a interdicției exercitării unei funcții sau demnități publice, în cazul deputatului Aurel Nechita.

În perioada 12.05.2005 – 19.12.2008, Aurel Nechita a exercitat, simultan, atât funcția de Deputat în Parlamentul României, cât și funcția de Decan al Facultății de Medicină și Farmacie din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, încălcând, astfel, prevederile art. 84, alin. (2) din Legea nr. 161/2003

În conformitate cu prevederile art. 25, alin. (1) din Legea nr. 176/2010: Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat că a emis un act administrativ, a încheiat un act juridic, a luat o decizie sau a participat la luarea unei decizii cu încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective, în măsura în care prevederile prezentei legi nu derogă de la aceasta şi dacă fapta nu întruneşte elementele constitutive ale unei infracţiuni.

De asemenea, potrivit art. 25, alin. (2) din Legea nr. 176/2010: persoana eliberată sau destituită din funcţie potrivit prevederilor alin. (1) sau faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică ce face obiectul prevederilor prezentei legi, cu excepţia celor electorale, pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului. În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcţie sau o demnitate publică la data constatării stării de incompatibilitate ori a conflictului de interese, interdicţia de 3 ani operează potrivit legii, de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv a rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti de confirmare a existenţei unui conflict de interese sau a unei stări de incompatibilitate.

>