Breaking news

Amenzi de peste 500.000 lei, aplicate balasiterelor de către Garda de Mediu

În doar 10 zile, inspectorii Gărzii  Naţionale de Mediu au realizat 772 de controale la cariere, balastiere,  staţii sortare – concasare, staţii betoane și staţii de asfalt, aplicând amenzi de peste o jumătate milion de lei.

În perioada 29.08.2012 – 07.09.2012, Garda Naţională de Mediu a desfăşurat un control tematic la cariere,  balastiere, staţii sortare – concasare, staţii betoane, staţii de asfalt.

Comisariatele judeţene ale Gărzii Naţionale de Mediu au desfăşurat acţiuni zilnice de control, luând măsuri şi aplicând sancţiuni acolo unde s-au constatat încălcări ale legislaţiei de mediu. Astfel, în perioada menţionată au fost realizate 772 controale.

În urma acestor constatări  s-au aplicat 68 de sancţiuni din care 42 au fost amenzi al căror cuantum total este de 584.000 lei.

De asemenea, a fost suspendată activitatea a 4 agenţi economici până la obţinerea actelor de reglementare.

Principalele neconformităţi constatate cu ocazia verificărilor au fost:

 • funcţionare fără autorizaţie de mediu sau permis de exploatare
 • nu au fost prezentate formularele de încărcare-descărcare pentru deşeurile predate spre valorificare
 • agenţii economici nu au personal desemnat (din rândul propriilor angajaţi sau terţă persoană), care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor
 • nedepunerea în termenul legal a declaraţiilor privind obligaţiile la fondul pentru mediu pentru emisii de poluanţi în atmosferă, de la surse stationare, conform prevederilor legale,
 • depozitarea  necorespunzătoare a anvelopelor uzate
 • neavizarea planului de gestionare a deşeurilor
 • desfăşurarea activităţii de extracţie a pietrişului şi nisipului în perimetru neautorizat
 • nedepunerea la termen a raportului de mediu conform autorizaţiei de mediu
 • depozitări necontrolate în balastiere, respectiv depozitări necontrolate agregate minerale,  deşeuri de diverse tipuri abandonate
 • nerespectarea obligaţiilor ce revin titularilor de activităţi de a se supune tuturor procedurilor şi cerinţelor legale care conduc la prevenirea, eliminarea sau reducerea impactului asupra aerului înconjurător, conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 104/2011
 • necolectarea selectivă a deşeurile menajere şi reciclabile din incinta staţiei sortare-spălare şi concasare agregate minerale de râu
 • degradarea terenurilor agricole/păşuni din vecinătatea staţiei de sortare-spălare, depozitând nămol cu nisip, deşeuri din plastic şi deşeuri provenite din demolări de construcţii.
>