Breaking news

Amenzi de aproape trei milioane de lei într-o săptămână aplicate de Inspecția Muncii

Inspecţia Muncii a aplicat amenzi de  aproape trei milioane de lei într-o săptămână şi a depistat în România,  308 persoane fără forme legale de angajare.

amenzi inspectia munciiInspecţia Muncii a desfăşurat în perioada 18-22 februarie 2013, acţiuni de control privind verificarea modului în care se respectă prevederile legale din domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii sănătăţii în muncă. Au fost aplicate amenzi în valoare de 2.775.600 de lei.

În domeniul relaţiilor de muncă, s-au aplicat amenzi de 2.222.600 de lei, din care 1.670.000 de lei pentru muncă la negru. Pentru primirea la muncă a mai mult de cinci persoane fără forme legale de angajare au fost făcute 13 propuneri de cercetare penală cu privire la angajatorii care au încălcat legea.

Cele mai frecvente încălcări ale prevederilor legislaţiei muncii, din domeniul relaţiilor de muncă, au fost: primirea la muncă a persoanelor fără întocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, nerespectarea termenului de completare şi transmitere a registrului de evidenţă a salariaţilor la angajare şi alte prevederi din Hotărârea de Guvern nr. 500/2011,nerespectarea duratei timpului de lucru, lipsa semnăturii salariaţilor pe documentele justificative de plată.

În aceeaşi perioadă, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost aplicate amenzi cu o valoare de 553.000 de lei. S-au constatat 2.265 de deficienţe şi s-au aplicat  2.159 de sancţiuni contravenţionale. La doi angajatori din judeţele Dolj şi Galaţi au fost oprite echipamente de muncă pentru că exista pericol iminent de accidentare.  S-a dispus sistarea de activitate la un angajator din judeţul Bihor. Angajatorii au comunicat către inspectoratele teritoriale de muncă 18 evenimente care, în urma cercetărilor vor fi încadrate sau nu, ca fiind accidente de muncă.

Pentru remedierea deficienţelor constatate, inspectorii de muncă au dispus 2.279 de măsuri cu termene fixe de raportare a modului de rezolvare. Cele mai frecvente deficienţe în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă constatate la operatorii economici au fost: lipsa instruirii individuale a lucrătorilor, instruirea necorespunzătoare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, lipsa măsurilor necesare pentru acordarea primului ajutor în caz de accidentare, neefectuarea controlului medical periodic la angajare.