Breaking news

Agenția de rating Fitch reconfirmã ratingul suveran al României și perspectiva stabilã

Agenția de rating Fitch a reconfirmat în data de 8 septembrie 2023 ratingul aferent datoriei guvernamentale a României la BBB-/F3 pentru datoria pe termen lung și scurt în valută, precum și perspectiva stabilă.

Decizia reconfirmării ratingului suveran și a menținerii perspectivei stabile este susținută, în opinia agenției, de statutul de membru al Uniunii Europene și de fluxurile de capital de la Uniunea Europeană care sprijină investițiile și stabilitatea macroeconomică a țării, precum și de evoluția pozitivă a PIB-ului pe cap de locuitor și a indicatorilor de guvernanță și dezvoltare umană, care se situează la niveluri superioare țărilor din aceeași grupă de rating (BBB), conform evaluării agenției.

„Anunțul Fitch reprezintă o recunoaștere a eforturilor noastre continue pentru a controla deficitul bugetar, pentru a sprijini mediul de afaceri și pentru a promova o creștere economică sustenabilă. Încrederea agențiilor de rating ne oferă un cadru solid pentru a continua să dezvoltăm și să implementăm politici fiscale responsabile și proiecte de infrastructură care să sprijine creșterea pe termen lung. Prioritățile Ministerului Finanțelor rămân implementarea măsurilor care asigură consolidarea fiscal-bugetară și a celor necesare asigurării unei creșteri economice sustenabile a României. Suntem hotărâți să ne menținem pe calea reformelor și să continuăm să ne îmbunătățim ratingul și perspectiva economică în viitor, a declarat ministrul Marcel Boloș.

În evaluarea realizată, Fitch menționează atât reziliența economică de care a dat dovadă România în perioada recentă (2022 și prima jumătate a anului 2023), cât și stabilitatea politică de care s-a bucurat țara noastră începând cu finalul anului 2021. Totodată, agenția evidențiază și datoria publică stabilă a României, precum și trendul descendent al inflației din țara noastră.

În opinia agenției, economia României va înregistra o creștere de 2,9% în anul 2023, respectiv de 3,2% în anul 2024, în condițiile în care țara noastră va beneficia de fonduri europene importante atât din Cadrul Financiar Multianual 2021-2027, cât și din Mecanismul de Redresare și Reziliență (PNRR).

Principalii factori care ar putea conduce individual sau colectiv la îmbunătățirea ratingului de țară sau a perspectivei sunt continuarea reducerii deficitului bugetar care ar susține și o scădere fermă a datoriei publice exprimată ca procent din produsul intern brut pe termen mediu, precum și îmbunătățirea structurală a poziției contului curent prin reducerea îndatorării externe și a riscurilor privind finanțarea externă.

Pe de altă parte, persistența unor deficite bugetare mari care ar conduce la o traiectorie ascendentă a ponderii datoriei publice în PIB pe termen mediu, cât și deteriorarea semnificativă a rezervelor de lichiditate externă,  urmare a menținerii unor deficite de cont curent mari și a reducerii intrărilor de capital extern, sunt citați ca factori care ar putea conduce la înrăutățirea ratingului de țară.

>