Breaking news

Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit se reorganizează

loading...

Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit se reorganizează şi devine Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Măsura are drept scop îmbunătățirea capacității insituționale pentru implementarea Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020.

agentia de plati si pescuitProcesul de reorganizare a APDRP presupune inclusiv aplicarea unor sisteme de management performante care vor asigura reducerea duratei de analizare a solicitărilor de finanțare și descentralizarea unor activități la nivelul structurilor județene ale Agenției.

Dar și un control mult îmbunătățit al utilizării fondurilor plătite, eliminarea unor procese complexe și greoaie (exemplu concret în acest sens fiind simplificarea procesului de achiziție de bunuri de către beneficiarii privați prin întocmirea de către Agenție a Bazei de date cu prețuri de referință).

Reducerea timpului necesar pentru solicitarea fondurilor europene (un alt exemplu concret este implementarea sistemului de depunere on-line a Cererii de finanțare pentru majoritatea măsurilor de investiții disponibile prin PNDR).

Ordonanța care stabilește cadrul legislativ de organizare și funcționare a Agenţiei pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a fost aprobat în ședință de guvern în data de 18 iunie 2014, urmând a intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial.

APDRP are atribuţii exclusiv privind implementarea tehnică şi financiară a PNDR 2007 – 2013 şi evident a Programului SAPARD, în timp ce AFIR va prelua atât partea de implementare și monitorizare a acestor programe, până la finalizarea acestora, cât şi implementarea tehnică şi financiară a noului Program, respectiv PNDR 2014 – 2020.

AFIR preia patrimoniul Agenţiei de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit şi atribuţiile ce decurg din funcţia de monitorizare a Programului SAPARD, precum și atribuțiile de implementare tehnică, plată și monitorizare pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013. Mai mult decât atât, AFIR va respecta criteriile de acreditare pe toată perioada pentru care i-a fost conferit managementul asistenţei prin deciziile Comisiei Europene.

loading...