Breaking news

884 lei, venitul mediu al unui român în 2011

Potrivit rezultatelor anchetei bugetelor de familie, în trimestrul IV 2011, veniturile totale medii lunare au reprezentat, în termeni nominali, 2542 lei pe gospodărie şi 884 lei pe persoană.

Veniturile băneşti au fost, în medie, de 2025 lei lunar pe gospodărie (704 lei pe persoană), iar veniturile în naturăde 517 lei lunar pe gospodărie (180 lei pe persoană).

Salariile şi celelalte venituri asociate lor au format cea mai importantă sursă de venituri (47,6% din veniturile totale ale gospodăriilor în trimestrul I, 48,6% în trimestrul II, 50,0% în trimestrul III şi 48,4% în trimestrul IV 2011).

În trimestrul IV 2011, veniturile totale medii pe o gospodărie din mediul urban au fost cu 16,5% mai mari decât ale gospodăriilor din mediul rural şi cu 6,5% mai mari faţă de ansamblul gospodăriilor.

În urban, veniturile gospodăriilor au provenit în proporţie de 62,9% din salarii, de 22,6% din prestaţii sociale, veniturile în natură reprezentând 8,5% din total.

În rural, principala sursă a veniturilor gospodăriilor a reprezentat-o producţia agricolă, care a asigurat 44,3% din totalul veniturilor. Cea mai mare parte a acestora (37,4% din totalul veniturilor) a fost formată de contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii, veniturile băneşti din agricultură asigurând 6,9% din veniturile totale ale gospodăriilor din mediul rural. O contribuţie importantă la formarea veniturilor gospodăriilor rurale a revenit şi veniturilor salariale (26,0%) şi celor din prestaţii sociale (22,4%).

Cheltuielile totale ale populaţiei, au fost, în trimestrul IV 2011, în medie, de 2311 lei lunar pe gospodărie (804 lei pe persoană) şi au reprezentat 90,9% din nivelul veniturilor totale.

Principalele destinaţii ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt consumul de bunuri alimentare, nealimentare, servicii şi transferurile către administraţia publică şi privată şi către bugetele asigurărilor sociale, sub forma impozitelor, contribuţiilor, cotizaţiilor, precum şi acoperirea unor nevoi legate de producţia gospodăriei (hrana animalelor şi păsărilor, plata muncii pentru producţia gospodăriei, produse pentru însămânţat, servicii veterinare etc.).