Breaking news

65 de ani de la fondarea Consiliului Europei

La 5 mai 1949, a fost înființat Consiliul Europei, organizaţie care reuneşte sub umbrela sa state care împărtăşesc valori comune, precum democraţia, statul de drept, respectarea drepturilor fundamentale ale omului, s-a dovedit a fi esenţial în consolidarea democratică a construcţiei europene, mai aproape de interesele şi necesităţile cetăţenilor europeni.

consiliul europeiLa 65 de ani de la fondare, dar şi în contextul actualelor provocări pe care statele membre le întâmpină, Consiliul Europei, un garant al stabilităţii şi al democraţiei şi-a schimbat înfăţişarea şi a trecut de la 10 state, semnatare ale Tratatului de la Londra în data de 5 mai 1949,  la 47 de membri, în prezent.

Prin aderarea statelor din Europa Centrală şi de Est,  după anii ’90, Consiliul Europei a devenit instituţia pan-europeană care a generat şi generează în continuare un spaţiu juridic comun european, reprezentat de ansamblul convenţiilor adoptate în cadrul organizaţiei şi care constituie fundamentul cooperării între statele membre în domenii cu relevanţă politică majoră: drepturile omului, cooperarea regională, minorităţi, coeziune socială, drepturile copilului, drepturile de azil şi altele.

Cheia de boltă a sistemului propus de  Consiliul Europei o reprezintă Convenţia europeană a drepturilor omului, care consacră în plan european o serie de libertăţi civice şi politice a căror garantare este asigurată prin intermediul Curţii Europene a Drepturilor Omului.

Această aniversare reprezintă o ocazie în plus pentru a privi la parcursul pe care l-a avut România în drumul către democratizare şi consolidarea sistemului de drepturi fundamentale ale omului,  mai ales, în contextul în care ţara noastră a marcat, în decursul anului 2013, aniversarea a 20 de ani de la aderarea la Consiliul Europei, la 7 mai 1993.

România de astăzi este un stat de drept cu o democraţie solidă, care datorează mult Consiliului Europei, democraţia României contemporane fiind aşezată pe temelia construită  şi cu aportul şi expertiza Consiliului Europei.

>