Breaking news

648 lei, venitul lunar pentru o persoană în primul trimestru din 2011

Veniturile băneşti lunare ale unei persoane în România, în primul trimestru al lui 2011, se ridică la 648 lei. În timp ce veniturile totale medii pe o gospodărie din mediul urban au fost cu 25,9% mai mari decât ale gospodăriilor din mediul rural şi cu 9,8% mai mari faţă de ansamblul gospodăriilor.

baniVeniturile totale medii lunare în primul timestru din 2011, au reprezentat, în termeni nominali, 2318 lei pe gospodărie şi 804 lei pe persoană. Veniturile băneşti au fost, în medie, de 1867 lei lunar pe gospodărie (648 lei pe persoană), iar veniturile în natură de 450 lei lunar pe gospodărie (156 lei pe persoană).

Salariile şi celelalte venituri asociate lor au format cea mai importantă sursă de venituri (47,6% din veniturile totale ale gospodăriilor).

La formarea veniturilor totale ale gospodăriilor, în trimestrul I 2011, au contribuit, de asemenea, veniturile din prestaţii sociale în proporţie de 24,9%, veniturile din agricultură cu 1,9%, veniturile din activităţi neagricole independente cu 2,6% şi cele din proprietate şi din vânzări de active din patrimoniul gospodăriei cu 1,7%. O pondere importantă deţin şi veniturile în natură (19,4%), în principal, contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (17,5%).

În urban, veniturile gospodăriilor au provenit în proporţie de 60,6% din salarii, de 24,0% din prestaţii sociale, veniturile în natură reprezentând 9,2% din total.

În rural, principala sursă a veniturilor gospodăriilor a reprezentat-o producţia agricolă, care a asigurat 39,0% din totalul veniturilor.

Cheltuielile totale ale populaţiei, au fost, în trimestrul I 2011, în medie, de 2098 lei lunar pe gospodărie (728 lei pe persoană) şi au reprezentat 90,5% din nivelul veniturilor totale.

Principalele destinaţii ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt consumul de bunuri alimentare, nealimentare, servicii şi transferurile către administraţia publică şi privată şi către bugetele asigurărilor sociale, sub forma impozitelor, contribuţiilor, cotizaţiilor, precum şi acoperirea unor nevoi legate de producţia gospodăriei (hrana animalelor şi păsărilor, plata muncii pentru producţia gospodăriei, produse pentru însămânţat, servicii veterinare etc.). Cheltuielile pentru investiţii, destinate pentru cumpărarea sau construcţia de locuinţe, cumpărarea de terenuri şi echipament necesar producţiei gospodăriei, cumpărarea de acţiuni etc. deţin o pondere foarte mică în cheltuielile totale ale gospodăriilor populaţiei.

În urban, consumul de produse alimentare din resurse proprii a acoperit 23,0% din cheltuielile pentru consumul alimentar.

În urban, veniturile gospodăriilor au provenit în proporţie de 60,6% din salarii, de 24,0% din prestaţii sociale, veniturile în natură reprezentând 9,2% din total.

În rural, principala sursă a veniturilor gospodăriilor a reprezentat-o producţia agricolă, care a asigurat 39,0% din totalul veniturilor. O contribuţie importantă la formarea veniturilor gospodăriilor rurale a revenit şi veniturilor din prestaţii sociale (26,3%) şi celor salariale (26,3%).