Breaking news

4000 de minori din România, beneficiază anual de măsuri alternative la trimiterea în judecată

Potrivit Fundației Terre des hommes, România se situează printre cele mai avansate țări din Europa în ceea ce privește justiția pentru minori.

Fundația Terre des hommes a lansat luni, 19 noiembrie 2018, studiul „Alternative la Trimiterea în Judecată a Minorilor în România. Un Sistem Fragmentat.” elaborat de către Prof. Dr. Ioan Durnescu și doamna Corina Popa, asistent social.

Studiul a fost realizat în cadrul proiectului AWAY – „Modalități Alternative în Administrarea Justiției pentru Minori și Tineri și oferă o perspectivă critică a sistemului de justiție juvenilă în România, cu un accent deosebit pe măsurile alternative la trimiterea în judecată (engl. diversion).

Analiza a fost efectuată din perspectiva standardelor UE (Directivele 2012/29; 2001/220; 2012/800), dar și a unor standarde importante ale ONU (precum Regulamentul de la Havana, Regulamentul de la Beijing, Liniile Directoare de la Riyadh și altele).

În ceea ce privește măsurile alternative la trimiterea în judecată, România se situează printre cele mai avansate țări din Europa în ceea ce privește legislatia din domeniul justitiei juvenile, care permite ca o bună parte dintre minorii care comit fapte penale să fie scoși din circuitul justiției clasice, prin aplicarea unor măsuri alternative la trimiterea în judecată.

Un număr de aproximativ de 4000 de minori beneficiază anual de măsuri alternative la trimiterea în judecată. Cu toate acestea, există semnale că această tendință ar putea să ia o altă direcție în viitorul apropiat, deoarece unii dintre actorii implicați nu sunt pe deplin mulțumiti de modul de executare a măsurilor alternative la trimiterea în judecată.

Deși în ansamblu, legislația în materie de justiție juvenilă a fost evaluată ca fiind în conformitate cu standardele europene și internațional, autorii au remarcat că este necesară consolidarea măsurilor alternative la trimiterea în judecată.

Una dintre principalele recomandări ale acestui raport este adoptarea unei strategii naționale pentru justiția juvenilă care să asigure un mecanism coerent și coordonat de punere în executare a măsurilor de protecție specială sau de sancționare penală a minorilor care au comis fapte penale.

O altă recomandare a autorilor este încurajarea participării active a minorilor aflați în conflict cu legea în procesul de luare a deciziilor și implicarea familiilor și comunităților în procesul de reabilitare a minorului.

 „Prin promovarea incluziunii sociale și a modalităților extrajudiciare de a trata minorii aflați în conflict cu legea, România se situează printre cele mai avansate țări din Europa în ceea ce privește justiția pentru minori. România înregistrează încă mai mulți minori netrimiși în judecată decât cei trimiși în instanță. Ne dorim ca această cercetare cu cele 21 de recomandări să stea la baza îmbunătățirii sistemului de justiție juvenilă din România.declară Prof. Dr. Ioan Durnescu.

Proiectul AWAY urmărește să crească conștientizarea publică referitoare la metodele alternative de soluționare a procesului penal și să crească gradul de informare referitor la garanțiile procedurale ale Directivelor EU 2016/800, 2012/13, 2012/29 ce se aplică minorilor aflați în conflict cu legea.

AWAY este coordonat de Biroul Regional pentru Europa Centrală și de Sud-Est al Fundației Terre des hommes și implementat de organizații din Europa care sunt axate pe justiție juvenilă. Proiectul este susținut de Programul Drepturi, Egalitate și Cetățenie al Uniunii Europene și este activ în cinci țări din Europa: Bulgaria, prin implicarea Programului pentru Dezvoltarea Sistemului Judiciar (PDSJ), Croatia, prin Brave Phone Croația, Romania, prin Terre des hommes, Belgia, prin Defence for Children International (DCI) și International Juvenile Justice Observatory (IJJO), Ungaria, sub coordonarea Biroului Regional Terre des hommes pentru Europa Centrală și de Sud-Est (Aplicant) și Global Network for Public Interest Law – PILNET.

>