Breaking news

13 milioane de euro fraudați de firmele românești prin programul SAPARD

loading...

Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a verificat modul de implementare în România a 211 proiecte finanţate cu fonduri europene nerambursabile prin Programul SAPARD.

join-usÎn urma acestor controale, au fost constatate anumite neregularităţi în derularea investiţiilor realizate prin 17 proiecte, fapt pentru care s-a solicitat până în prezent recuperarea sumelor aferente investiţiilor respective.

Valoarea totală a acestor debite constituite la cererea OLAF este de 12,74 milioane de euro, ceea ce reprezintă aproximativ 1% din fondurile europene nerambursabile puse la dispoziţia României prin Programul SAPARD, respectiv 1.277.505.089,25 euro.

Proiectele pentru care s-au constituit debitele au fost finanţate prin Măsura 1.1 – „Îmbunătăţirea prelucrării şi marketingului produselor agricole şi piscicole”, submăsura 2 – Carne şi produse din carne, din cadrul Programului SAPARD. Debitele au fost cauzate de nereguli constatate de OLAF pe parcursul licitaţiilor organizate de anumiţi beneficiari, acesta considerând în majoritatea cazurilor analizate că procesele de achiziţii au fost formale, atribuirea contractelor nefiind in concordanta cu principiul liberei concurente, respectarea parametrilor de calitate a obiectului achiziţiilor şi principiul eficienţei în utilizarea fondurilor.

Cu alte cuvinte, conform observaţiilor formulate de către OLAF, furnizorii externi (în marea majoritate din Germania şi Italia) au transmis beneficiarilor oferte considerate false sau formale, pe care aceştia le-au folosit la depunerea dosarelor pentru accesarea fondurilor respective.

OLAF consideră că transmiterea de către furnizorii externi a ofertelor neautentice pentru solicitarea de fonduri este o tentativă de fraudă asupra bugetului european şi naţional. Alte nereguli identificate sunt legate de „Sistemul celor 3 oferte” pentru achiziţia de bunuri şi servicii, precum şi manipularea procedurilor de achiziţii. OLAF a transmis toate probele la Direcţia Naţională Anticorupţie pentru cercetări.

APDRP a transmis Ministerului Agriculturii, în data de 08 aprilie 2010, o notă prin care prezenta situaţia în urma controlului şi a solicitării OLAF, precum şi problemele ce ar putea apărea în recuperarea sumelor, în condiţiile în care solicitarea organismului european se baza pe un raport preliminar şi NU pe unul final. Facem precizarea că numai Comisia Europeană poate cere recuperarea sumelor, OLAF făcând doar o recomandare în acest sens.

În vederea clarificării aspectelor sesizate de APDRP prin nota menţionată, ministrul Mihail Dumitru a dispus, prin rezoluţie, astfel:

„1) Direcţia juridică a MADR să acorde asistenţă juridică APDRP privind competenţa OLAF de a solicita recuperarea debitelor în baza rapoartelor de control;

2) Pregătirea unui punct de vedere ce ar putea fi discutat într-o întâlnire bilaterală OLAF – APDRP (eventual DLAF);

3) Analiza oportunităţii trimiterii unei scrisori sau organizarea unei întâlniri cu directorul DLAF, în cazul în care, concluzia este că solicitarea OLAF este disproporţionată sau insuficient fundamentată”

loading...