Breaking news

117 spitale, clasificate de minister în funcție de competențele medicale

Ministrul Sănătății Cseke Attila a probat luni primele 117 ordine de clasificare a spitalelor, în funcţie de competenţă. Peste 60% dintre acestea pot oferi doar servicii medicale cu grad redus de complexitate.

spitalMajoritatea dintre unităţile sanitare clasificate până în prezent s-au încadrat în categoriile a-IV-a (65) şi a-V-a (28), adică spitale care pot oferi o gamă redusă de servicii medicale.

În 8 judeţe ale ţării, respectiv Bistriţa Năsăud, Buzău, Bihor, Dâmboviţa, Ialomiţa, Harghita , Neamţ şi Sălaj, Ministerul Sănătăţii a finalizat procesul de clasificare a unităţilor sanitare.

Clasificarea unităţilor sanitare reprezintă un proces complex care necesită multă atenţie. Atât managerii de spitale, cât şi reprezentanţii direcţiilor de sănătate publică trebuie să trateze acest proces cu seriozitate şi cu importanţa cuvenită deoarece de punerea corectă în aplicare a acestei măsuri va depinde dezvoltarea în viitor a unităţilor sanitare. Până în prezent, am fost obligaţi să trimitem înapoi documentaţia pentru a cere detalii sau plan de conformare în cazul mai multor unităţi sanitare. Atrag atenţia atât managerilor de spitale, cât şi reprezentanţilor autorităţilor locale că, netransmiterea documentelor sau neconformitatea acestora cu realitatea poate duce la neclasificarea unităţilor”, a declarat ministrul Sănătăţii, CSEKE Attila.

Până în prezent, în Bucureşti au fost clasificate 8 unităţi sanitare, din cele 42 existente. Un număr de 2 institute medicale au fost clasificate în categoaria I M (categoria I Monospecialitate), alte 3 spitale în categoria II, unul de categoria II M, un spital de categoria III şi altul în categoria V.

Până la 1 iunie 2011, data intrării în vigoare a noului contract-cadru, toate unităţile sanitare trebuie clasificate, în funcţie de competenţă, într-una din cele 5 categorii de clasificare.

Ministerul Sănătăţii a propus clasificarea spitalelor în 5 categorii:

– spitale de categoria V: nivel de competenţă limitat – spitale care asigură, după caz, următoarele servicii medicale: servicii medicale pentru îngrijirea bolnavilor cronici, servicii medicale într-o singură specialitate sau servicii paleative;

– spitale de categoria IV: nivel de competenţă bazal – spitale care deservesc populaţia pe o rază administrativ-teritorială limitată, pentru afecţiuni cu grad mic de complexitate;

– spitale de categoria III: nivel de competenţă mediu – spitale care deservesc populaţia judeţului din aria administrativ-teritorială unde îşi are sediul şi, doar prin excepţie, din judeţele limitrofe, pentru afecţiuni cu grad mediu de complexitate;

– spitale de categoria II (cu subcategoria II M pentru unităţile monoprofil) : nivel de competenţă înalt – spitale care deservesc populaţia judeţului din aria sa administrativ-teritorială, precum şi din judeţele limitrofe, cu nivel înalt de dotare şi încadrare resurse umane şi care asigură furnizarea serviciilor medicale cu grad mare de complexitate;

– spitale de categoria I (cu subcategoria I M pentru unităţile monoprofil): nivel de competenţă foarte înalt – spitale care asigură asistenţa medicală la nivel regional, deservind populaţia judeţului din aria sa administrativ-teritorială, precum şi alte judeţe, cu cel mai înalt nivel de dotare şi încadrare cu resurse umane şi care asigură furnizarea serviciilor medicale cu grad de complexitate foarte înalt.

Clasificarea spitalelor va avea un rol esenţial în elaborarea propunerilor de modelare a finanţării spitalelor, pe nivele de competenţă şi performanţă, şi pentru planificarea achiziţiilor de aparatură medicală.

>