Breaking news

Sistemul de Control Managerial, greu de implementat în instituțiile publice

loading...

Sistemul de Control Intern reprezintă o componentă integrantă a managementului organizaţiei, care vizează toate nivelurile de conducere şi toate activităţile instituției, astfel încât aceasta să funcționeze eficient.

control internSistemul de Control Intern este un nou tip de management adoptat şi implementat la nivelul  administraţiei publice din țările membre UE. Cartea Albă a reformei manageriale în cadrul serviciilor Comisiei Europene defineşte Controlul Intern ca fiind „totalitatea politicilor şi procedurilor”  concepute şi implementate de managementul instituţiei. Având ca scop atingerea obiectivelor organizaţiei în mod eficient şi eficace dar și pentru respectarea regulamentelor externe, a politicilor interne şi a principiilor de management.

Managerii au obligația implementării Sistemului de Control Managerial în entitățile publice, în conformitate cu OMFP 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, OMFP 1423/2012 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial.

Volumul şi complexităţii lucrărilor manageriale aferente implementării practice a Sistemului de Control Intern Managerial (SCIM), face ca acesta să nu fie dezvoltat în instituţiile publice conform reglementărilor legale.

Din acest motiv, instruirea persoanelor de conducere din cadrul instituţiei în domeniul SCIM şi achiziţionarea unui program informatic destinat implementării SCIM, reprezintă soluția.

În urma instruirilor şi lucrărilor practice realizate cu ajutorul programului informatic destinat implementării SCIM, persoanele de conducere vor avea capacitatea de implementare SCIM, elaborare proceduri operaționale, revizie procedurielaborare obiective specifice, elaborare obiective generale, revizie obiective specifice și revizie obiective generale.

Fiecare instituție publică este obligată de lege să elaboreze un Manual Proceduri Operaționale, în baza ordinelor Ministerului Finanțelor Publice OMFP 946/2005 și OMFP 1423/2012, dar și a legilor 672/2002, 215/2001, 273/2006 și a Codului Muncii.

În lipsa unui manual proceduri, etapa de SCRIM Implementare nu poate fi realizată în cadrul instituțiilor publice. Din fericire, există la ora actuală pe piață, companii specializate în implementarea SCRIM.

Controlul intern este un proces dinamic care se poate implementa cu succes atât în cadrul instituțiilor publice, cât și în cele private, pentru o eficientizare a activității.

SCIM este un angajament asumat al României în cadrul capitolului 28 „Control financiar” de negociere cu Uniunea Europeană și este obligatoriu pentru toate instituțiile publice din România.

loading...

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata