Breaking news

Legea descentralizării a fost declarată ca fiind neconstituțională de către Curtea Constituțională

loading...

Curtea Constituțională a decis vineri, cu unanimitate de voturi că legea descentralizării inițiată de vicepremierul Liviu Dragnea, este neconstituțională în integralitatea sa.

legea descentralizarii neconstitutionalaGuvernul USL primește o lovitură dură la început de 2014. Legea descentralizării inițiată de vicepemierul Liviu Dragnea, a fost declarată integral, ca fiind neconstituțională. CCR a aprobat astfel contestația depusă de PDL și PP-DD, la legea descentralizării.

”În urma deliberărilor, Curtea Constituţională, cu unanimitate de voturi, a admis obiecţia de neconstituţionalitate în ceea ce priveşte criticile de neconstituţionalitate intrinsecă şi a constatat că Legea privind stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor competenţe exercitate de unele ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a unor măsuri de reformă privind administraţia publică, în ansamblul ei, este neconstituţională”, se precizează în decizia CCR, remisă exclusivNEWS.ro.

Plenul Curţii Constituţionale a reținut următoarele:

principiului autonomiei locale, în privinţa trecerii bunurilor din domeniul privat al statului în domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale, fără exprimarea  consimţământului  autorităţilor administraţiei publice locale/judeţene;

regimului constituţional al proprietăţii, în privinţa transferului masiv de bunuri din domeniul public/privat al statului, în domeniul public/privat al unităţilor administrativ-teritoriale, prin derogare de la regulile de drept comun în materie,  fără o identificare conform legiilor în vigoare  a bunurilor în cauză;

exigenţelor de claritate, precizie şi predictibilitate a legii prin reglementarea  contradictorie a drepturilor care se transferă/constituie  prin lege (de proprietate/de administrare), lipsa de corelare cu ansamblul normativ în materie şi  cu reglementările din care sunt preluate competenţele descentralizate,  reglementarea unor structuri descentralizate cărora nu le este conferită nicio atribuţie (comisiile judeţene ale monumentele istorice) cu menţinerea în paralel a structurilor care au format  obiectul descentralizării (comisiile zonale ale monumentelor istorice);

principiului legalităţii, prin nerespectarea cadrului legal în materia descentralizării şi a  proprietăţii.

Decizia CCR este definitivă şi general obligatorie şi se comunică Preşedintelui României, preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi primului-ministru.

loading...

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata