Breaking news

IGSU recrutează candidați pentru admiterea la instituţiile de învăţământ militar

loading...

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă recrutează candidaţi pentru admiterea în instituţiile militare de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerul Apărării Naţionale care realizează formarea iniţială a personalului – sesiunea 2014.

Facultatea de pompieriTinerii care doresc să urmeze o carieră militară de ofiţer sau de subofiţer pot depune cereri de înscriere, la sediile inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă din fiecare judeţul unde domiciliază, în funcţie de locurile scoase la concurs, după cum urmează:

La concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, pentru nevoile unităţilor subordonate Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă – 161 locuri, astfel:

– Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” – Bucureşti:
o Facultatea de Pompieri: 35 locuri – bărbaţi;
o Facultatea de Poliţie: 1 loc – bărbaţi (specializarea Drept).
– Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” – Boldeşti, judeţul Prahova:
 125 locuri subofiţeri de pompieri şi protecţie civilă – bărbaţi.

De asemenea, pentru concursul de admitere la Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” – Sibiu, la Academia Tehnică Militară – Bucureşti, respectiv la Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” – Piteşti, instituţii de învăţământ ale Ministerului Apărării, pentru nevoile unităţilor subordonate Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, vor fi scoase la concurs 19 locuri (ofiţeri) şi 7 locuri (subofiţeri), după cum urmează:

– Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” – Sibiu: 8 locuri – bărbaţi şi femei, la specialitatea „finanţe-contabilitate”;
– Academia Tehnică Militară – Bucureşti: 11 locuri – bărbaţi şi femei, astfel:
o 2 locuri la specialitatea „ingineria autovehiculelor”;
o 3 locuri la specialitatea „inginerie genistică”;
o 4 locuri la specialitatea „transmisiuni”;
o 2 locuri la specialitatea „calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională”.
– Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” – Piteşti 7 locuri – bărbaţi şi femei, astfel:
– 4 locuri la specialitatea „tehnică de comunicaţii”;
– 3 locuri la specialitatea „construcţii”.

Durata studiilor la Facultatea de Pompieri şi la Academia Tehnică Militară este de 4 ani, iar la Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu de 3 ani.

Durata studiilor la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti şi la Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti este de 2 ani.

Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
– să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
– să cunoască limba română scris şi vorbit;
– să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
– să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic (verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihică sunt efectuate de structurile de specialitate ale MAI);
– să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concurs;
– să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat (dovada absolvirii se face cu diplomă sau cu adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat);
– să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
– să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
– să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
– să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
– să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concurs;
– să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8.00;
– să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ;
– să aibă înălţimea minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile.

loading...

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata