Breaking news

Gabriel Oprea își pune omul de încredere să gestioneze banii spitalelor militare, Clubul Steaua și Hotelurile Armatei

loading...

Vicepremierul Gabriel Oprea și-a pus omul de încredere, șef peste finanțele spitalelor și hotelurilor Armatei, dar și să gestioneze activitatea financiară a Clubului Steaua.

gabriel oprea - maiOmul lui Oprea e mai tare decât Ministrul Apărării Naționale, Mircea Dușa, întrucât are pe mână bugetele spitalelor militare și ale hotelurilor din subordinea ministerului.

Ministrul Apărării Naționale, Mircea Duşa, prin Ordinul nr. 17/2015, a trecut toate spitalele militare şi Clubul Sportiv al Armatei“Steaua” la Departamentul logistic, laolaltă cu hotelurile şi celelalte spaţii de cazare ale MApN.

Practic, bugetele spitalelor militare şi cel al clubului “Steaua” vor fi gestionate de un apropiat al vicepremierului Gabriel Oprea, generalul gl. lt. Cătălin-Ştefăniţă Zisu, în prezent comandant al centrului logistic din Ministerul Apărării.

Deși gestionează spitalele militare, generalul gl. lt. Cătălin-Ştefăniţă Zisu nu are nicio competenţă în domeniul medical.

Cu toate acestea, Zisu va stabili de ce medicamenete sau echipamente medicale va fi nevoieîn spitalele militare.

De asemenea, trecerea Direcţiei Medicale a MapN şi a Clubului “Steaua” sub departamentul logistic poate duce la schimbarea destinaţiei unor terenuri sau clădiri ale acestor instituţii.

Chiar dacă spitalele militare sunt publice, Ordinul 17/2015 a fost încadrat ca secret de serviciu de conducerea Ministerului Apărării.

Prin trecerea spitalelor militare la Departamentul logistic, conducerea MapN restrânge numărul spitalelor militare prin transformarea acestora în unități de asistență ambulatorie.Mai mult, Ministerul Apărării pune lacăte pe anumite spitale militare.

Astfel, actul normativ respectiv, care se aplică începând cu data de 26.02.2015 prevede printre altele, următoarele:

– Ministrul Apărării Naţionale deleagă gl. lt. ZisuCătălin-Ştefăniţă competenţa coordonării şi exercitării atribuţiilor aflate în responsabilitatea sa pentru următoarelestructuri militare: Direcţia medicală, Clubul Sportiv al M.Ap.N.“Steaua” şi Institutul Naţional de Medicină Aeronautică Spaţială.

-ministrul apărării naţionale deleagă gl. lt. ZisuCătălin-Ştefăniţă competenţa de avizare a situaţiilor privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli ale spitalelor din reţeaua sanitară a M.Ap.N.

-ministrul apărării naţionale deleagă gl. lt. Zisu Cătălin-Ştefăniţă competenţa de a aproba cuantumul cheltuielilor aferente drepturilor de personal stabilite conform-prevederilor art. 197 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privindreforma în domeniul sănătăţii.

– în plus, gl. lt. Zisu Cătălin-Ştefăniţă în calitate de comandant al Comandamentului logistic întrunit, în exercitarea competenţei de coordonare şi control a structurilor militare mai sus menţionate, asigură pentru acestea coordonarea sprijinului logistic, exercită controlul activităţilor de achiziţii publice în cadrul acestora şi poate dispune evaluarea activităţii acestora.

Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea nr.346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale (publicată în M.Of. nr. 654/28.07.2006) Direcţia medicală face parte din structurile centrale ale Ministerului Apărării Naţionale, subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale.

Totodată, art. 32 alin. (3) din acelaşi act normativ, permite ministrului apărării naţionale să delege prin ordin unele dintre competenţele sale.

De asemenea, potrivit prevederilor art. 197 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare (publicată în M.Of. nr. 372/28.04.2006), salarizarea personalului de conducere din spitalele publice, precum și a celorlalte categorii de personal se stabileşte potrivit legii,iar cuantumul cheltuielilor aferente drepturilor de personal este supus aprobării ordonatorului principal de credite (recte, pentru reţeua sanitară a Ministerului Apărării Naţionale, ministrul acestuia) de către manager, cu avizul consiliului de administraţie.

loading...

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata