Breaking news

Copii diagnosticati cu ADD/ADHD, discriminați în școli

loading...

Într-o scrisoare trimisă astăzi Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, Salvați Copiii își exprimă îngrijorarea față de o serie de abuzuri ce au fost semnalate organizației cu privire la situația copiilor diagnosticați cu ADD/ADHD (tulburare de hiperactivitate și/sau deficit de atenție) integrați în școli și grădinițe de masă.

SalvatiCopiii_LogoDin cazurile aduse în atenția specialiștilor Salvați Copiii (psihologi și psihoterapeuți experimentați care oferă servicii de consiliere și terapie copiilor cu diagnostic de ADHD, precum și părinților acestora), reiese că într-un număr îngrijorător de mare de grădinițe și școli generale sunt exercitate presiuni asupra familiilor în care copilul are un astfel de diagnostic, în vederea excluderii acestuia din colectivul de elevi și mutării lui într-o altă unitate.

În plus, în clasele/grupele în care sunt integrați acești copii, sunt utilizate tehnici și metode de disciplinare care generează efecte negative asupra dezvoltării psihosociale a acestora și mențin sau contribuie la creșterea frecvenței comportamentelor problematice în clasă/ grupă. Utilizarea unor sancțiuni de tipul “mustrare în fața clasei și/sau în fața consiliului clasei/consiliului profesoral” (Art.118., 2b), “eliminarea de la cursuri pe o perioada de 3-5 zile” (Art.118., 2e), însoțite de scăderea notei la purtare, deși statuate în Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, reprezintă forme de abuz emoțional cu consecințe negative pentru evoluția psihologica și socială a elevilor.

În scrisoarea trimisa astazi Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, Salvați Copiii solicită:
– transmiterea către Inspectoratele Școlare a unei adrese/circulare (care, ulterior, să ajunga în fiecare unitate de învățământ – preșcolar, primar, gimnazial) din partea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, în care să se specifice necesitatea menținerii copiilor diagnosticați cu ADHD în colectivele în care sunt integrați și crearea de contexte educaționale optime în care potențialul acestor copii să fie valorificat iar nevoile lor corespunzător adresate;
– modificarea acelor articole din Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar ce constituie/ promovează forme de abuz emoțional asupra copilului, fără a facilita contexte educaționale în care comportamentele indezirabile ale copilului să fie înlocuite cu comportamente și atitudini sănătoase și pozitive.
– necesitatea dezvoltării de soluții educaționale pentru copiii cu nevoi educaționale speciale, prin pregătirea adecvată a cadrelor didactice și normarea de resurse umane specializate – psiholog educațional, consilier școlar, profesor itinerant/ de sprijin în fiecare unitate de învățământ.

– Datele referitoare la sănătatea mentală a copilului și adolescentului din România, obtinuțe prin raportarea la datele internaționale furnizate de Organizația Mondială a Sănățătii („Child and Adolescent Mental Health Policies and Plans”, 2005), precum și la Anuarul Statistic 2007, arată că 220,000 de copii ar putea fi diagnosticați cu ADHD (5% din numărul total de copii din România).

loading...

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata