Breaking news

Statutul parlamentarilor a fost declarat neconstituțional de către CCR

loading...

Curtea Constituțională a României a decis miercuri că statutul parlamentarilor este neconstituțional. Drept urmare acesta se întoarce înapoi în parlament pentru modificare.

statutul parlamentarilor respins de ccrDupă Băsescu și CCR respinge statutul parlamentarilor. Judecătorii CCR spun că statutul în forma modificată încalcă Constituția. Articolul în neregulă este cel legat de majorarea perioadei de la 15 la 45 de zile, pentru ca parlamentarul să conteste decizia ANI.

În urma deliberărilor, Curtea Constituţională, cu majoritate de voturi, a admis obiecţia de neconstituţionalitate, în raport de criticile formulate, şi a constatat că  dispoziţiile Legii pentru modificarea şi completarea  Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor sunt neconstituţionale după cum urmează:

 – art.I pct.3, în ceea ce priveşte art.7 alin.(2) lit.d) din legea astfel cum a fost modificată, referitor la termenul de 45 de zile în care deputatul sau senatorul poate contesta la instanţa de contencios administrativ raportul de evaluare al Agenţiei Naţionale de Integritate;

– art.I pct.14, în ceea ce priveşte art.191 alin.(1) şi (2) referitor la “Conflictul de interese”.

Dispoziţiile din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi senatorilor constatate ca fiind neconstituţionale au următorul conţinut:

Art.I pct.3: Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins :

Articolul 7 – Încetarea mandatului

«[…](2) Încetarea mandatului de deputat sau de senator datorată incompatibilităţii are loc : […]

d) la expirarea unui termen de 45 de zile de la data luării la cunoştinţă a raportului de evaluare al Agenţiei Naţionale de Integritate, termen în care deputatul sau senatorul poate contesta raportul la instanţa de contencios administrativ. Luarea la cunoştinţă se face prin comunicarea raportului Agenţiei Naţionale de Integritate, sub semnătură de primire, către deputatul sau senatorul în cauză sau, în cazul în care refuză primirea, prin anunţul făcut de preşedintele de şedinţă în plenul Camerei din care face parte. » 

Art.I pct.14 : După articolul 19 se introduce un nou articol, art.191, cu următorul cuprins :

Articolul 191Conflictul de interese

«(1) Deputatul sau senatorul aflat în conflict de interese se sancţionează disciplinar cu interzicerea participării la lucrările Camerei din care face parte deputatul sau senatorul pe o perioadă de cel mult 6 luni.

(2) Deputatul sau senatorul poate contesta raportul la instanţ­a de contencios administrativ într-un termen de 45 de zile de la data luării la cuno­ştinţ­ă a raportului de evaluare al Agen­ţiei Na­ţionale de Integritate. Luarea la cunoş­tinţ­ă se face prin comunicarea raportului Agenţ­iei Na­ţionale de Integritate, sub semnătură de primire, către deputatul sau senatorul în cauză, sau în cazul în care refuză primirea, prin anunţ­ul făcut de către preş­edintele de ­şedinţ­ă în plenul Camerei din care face parte.[…] »

CCR dă astfel dreptate contestației depuse de PDL și PP-DD pe 14 februarie, la doar o zi de când plenul Parlamentului a adoptat noul statut al senatorilor și deputaților, după cererea de revizuire înaintată de Băsescu.

Anunțul a fost făcut de liderul grupului parlamentar al PDL din Senat, Cristian Rădulescu.

El a arătat că în tot Dreptul românesc şi în tot Dreptul internaţional nu există un termen de 45 de zile, ci unul de 15 zile, aşa cum se prevedea anterior introducerii acestei modificări.

Rădulescu a spus că temeiul în baza căruia s-a atacat Statutul parlamentarilor se referă la articolul 16 din Consittuţie, care prevede că în România nu există privilegii şi că toţi cetăţenii sunt egali în faţa legii şi că nimeni nu este deasupra legii.

Potrivit lui Rădulescu, PDL şi PPDD au atacat la Curte Statutul parlamentarilor arătând că modificările aduse introduc un termen de 45 de zile care nu este unul rezonabil.

Sesizarea a fost semnată de un număr de 25 de parlamentari, dintre care 24 sunt ai PDL, unul fiind liderul de grup al PPDD din Senat.

Urmare a deciziei CCR de azi, statutul parlamentarilor se va întoarce atât la cameră cât și la senat pentru modificările de rigoare și abia mai apoi va fi trimis lui Băsescu spre promulgare.

Pentru că noul statut nu a intrat în vigoare, senatorii și deputații vor locui tot la hotel iar banii cheltuiți vor fi dublii față de cât se stabilise pentru noul buget pe 2013.

loading...

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata