Breaking news

ANI cere Biroului Electoral Central să nu valideze candidatura lui Mircea Diaconu

loading...

Agenția Națională de Integritate a trimis miercuri, o scrisoare către Biroul Electoral Central în care precizează faptul că Mircea DIACONU nu îndeplinește condițiile legale pentru validarea candidaturii pentru Parlamentul European.

mircea diaconu - aniANI iese la atac la scurt timp după ce Mircea Diaconu a anunțat că a strâns cele 100.000 de semnături necesare depunerii candidaturii ca independent la Parlamentul European. Nici nu a apucat să depună dosarul de candidatură la BEC, că ANI a și trimis o întâmpinare în care cere respingerea candidaturii lui Mircea Diaconu.

Printr-o informare adresată astăzi conducerii B.E.C., Agenția Națională de Integritate prezintă o serie de clarificări cu privire la informațiile vehiculate în spațiul public în ultima perioadă, referitoare la candidatura domnului Mircea Diaconu.

În scrisoarea transmisă Biroului Electoral Central, Agenția arată faptul că, deși în prima teză a alin. (2) din art. 25 din Legea 176/2010 se precizează faptul că „persoana eliberata din funcție urmare a constatării incompatibilității este decăzută din dreptul de a ocupa o funcție timp de trei ani, cu excepția celor electorale”, în a doua teză, legiuitorul menționeză expres, cu titlu de excepție, faptul că „dacă acea persoană a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioada de trei ani”.

Potrivit unei decizii emise de Înalta Curte de Casație și Justiție, starea de incompatibilitate în care s-a aflat domnul Mircea Diaconu a fost menținută definitiv și irevocabil, acesta aflându-se și sub interdicția prevăzută de lege de a ocupa o funcție eligibilă timp de trei ani. Astfel, prin funcție eligibilă se înțelege orice funcție aleasă, întrucât legislația nu face distincție între funcțiile eligibile din cadrul Parlamentului României, Parlamentului European – sau alte categorii de autorități formate ca urmare a unui proces electiv. A accepta ideea potrivit căreia candidatura acestuia ar îndeplini condițiile legale având în vedere faptul că funcția eligibilă de senator nu este aceeași cu funcția eligibilă de europarlamentar, ar însemna nerespectarea scopului normei juridice și anume acela de prevenire și sancționare a stării de incompatibilitate. Dispozițiile Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, prevăd la art. 5 alin. (3) faptul că: ,,prin persoană eligibilă comunitar se înţelege orice cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene care are dreptul de a fi ales pentru Parlamentul European”. De asemenea, potrivit art. 14 alin. (1) lit. c) din același act normativ, pentru a îndeplini condițiile legale de a candida pentru funcția eligibilă de europarlamentar, eligibilul comunitar trebuie să nu fie decăzut din dreptul de a fi ales în statul membru de origine în baza unei hotărâri judecătoreşti individuale sau a unei decizii administrative, sub condiţia ca aceasta din urmă să facă obiectul unor căi de atac. Menționăm în acest sens concluziile rapoartelor MCV, potrivit cărora, România trebuie să demonstreze „existența unor rezultate pozitive în ceea ce privește pronunțarea de sancțiuni prin care să se dea curs hotărârilor Agenției Naționale de Integritate” Mai mult, „reacțiile insuficiente ale autorităților administrative și judiciare la constatările și sesizările ANI subminează eficiența întregului proces de consolidare a integrității administrației publice și limitează rezultatele activității ANI”, fiind necesară „o reacție promptă și cuprinzătoare a autorităților administrative și judiciare pentru a asigura obținerea de rezultate de către sistemul de integritate în această privință”, precizează ANI.

Horia Georgescu, șeful ANI, i-a trimis azi, o scrisoare de 7 pagini, lui Florentin Sorin DRĂGUȚ, Președinte Biroul Electoral Central pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2014, în care precizează: Conform art. 14 alin.(1)  litera c), pentru a îndeplini condițiile legale de a candida pentru funcția eligibilă de europarlamentar,  eligibilul comunitar trebuie să nu fie decăzut din dreptul de a fi ales în statul membru de origine în baza unei hotărâri judecătoreşti individuale sau a unei decizii administrative, sub condiţia ca aceasta din urmă să facă obiectul unor căi de atac. În lumina celor de mai sus, precizăm și faptul că drepturile electorale sunt drepturi exclusiv politice, care aparțin doar cetațenilor și care sunt exercitate în limitele legale, și în niciun caz nu se confundă cu  libertațile social-politice (libertatea constiinței, libertatea de exprimare, libertatea de asociere) care aparțin si necetațenilor și, care, evident nu pot fi îngrădite. Din categoria drepturilor electorale, face parte și dreptul de a verifica listele electorale, respectiv de a contesta candidaturile. Aceste drepturi, care cu siguranță nu pot fi contestate sunt exercitate în limita legii, conform normei juridice care reglementeazǎ dreptul de a alege şi dreptul de a fi ales, împreunǎ cu procedurile specifice acestui scop. Scopul fundamental al instituirii procedurilor care reglementează organizarea drepturilor electorale este acela de a conferi LEGITIMITATE, fiind stabilite condiții clare cu privire la depunerea candidaturii unui eligibil comunitar, or, așa cum am arătat mai sus, cu evidență acestea nu sunt îndeplinite. Agenția Națională de Integritate vă solicită, să apreciați, dacă raportat la argumentele expuse, analizate prin prisma respectării dreptului de a alege și de a fi ales, domnul Diaconu Mircea îndeplinește condițiile prealabile cerute de lege pentru validarea unei candidaturi. 

loading...

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata