Breaking news

Inregistrarea actului de deces

loading...

Intocmirea actului de deces reprezinta procedura de inregistrare a decesului in baza declaratiei de deces, in termenul si conditiile stabilite de lege.

servicii funerareDeclaratia de deces se face verbal in termen de 3 zile de la data producerii decesului. Acest termen cuprinde atit ziua in care sa produs decesul, cit si ziua in care se face declaratia.

In cazul  inregistrarii decesului in baza certificatului constatator de deces ce a depasit termenul de un an de la data cand s-a produs evenimentul, intocmirea actului de deces are loc in limitele procedurii de inregistrare ulterioara a actului de stare civila.

In anumite cazuri inregistrarea decesului este efectuata cu respectarea conditilor fixate pentru reconstituitrea actului de stare civila:

 • decesului persoanei represate in baza comunicarii Serviciului de Informatii si Securitate al Republicii Moldova, indiferent de timpul cand a avut loc decesul;
 • inregistrarii decesului in temeiul hotaririi judecatoresti, ramase definitive, privind declarearea decesului unei persoane.

Au obligatia de a face declaratia de deces (servicii funerare sector 5):

 • membrii familiei;
 • rudele decedatului;
 • in lipsa persoanelor enumerate mai sus obligatia de a declara decesul le revine colocatarilor, vecinilor, administratiei imobilului, medicului sau alta persoana din unitatea sanitara unde s-a produs decesul;
 • in cazul decedarii persoanei in penitenciar sau intr-o institutie de protectie sociala, obligatia de a face declaratia de deces revine administratiei institutiei penitenciarului.

Acte necesare pentru inregistrarea decesului (pompe funebre sector 1)

La momentul inregistrarii decesului declarantul este obligat sa prezinte urmartoarele acte:

 • certificatul medical constatator al decesului, eliberat de institutia medicala ce a constatat decesul;
 • actul de identitate, livretului militar sau adeverinta de recrutare a persoanei decedate;
 • certificatul de nastere;
 • actul de identitate a declarantului.

In cazuri speciale:

 • dovada, eliberata de politie sau procuratura cand decesul a convenit in urma  sinucideri, unui accident sau  altor actiuni violente, precum si in cazul  gasirii  unui  cadavru, din care sa rezulte ca  una din aceste autoritati a fost  sesizata  despre deces;
 • comunicarea administratiei penitenciarului in cazul cand persoana a decedat in institutile penitenciare.

Locul, termenul si costul

Actul de deces se intocmeste in urma declaratiei verbale:

 • la Oficiul stare civila sau  primaria localitatii in a carui raza teritoriala:
 • s-a produs decesul;
 • a avut ultimul domiciliu  persoana decedata;
 • a fost gasit cadavrul persoanei decedate;
 • se afla institutia care a eliberat actul constatator al decesului.
 • la Misiunile diplomatice si Oficiile consulare ale Republicii Moldovain cazul cand decesul s-a produs peste hotarele tarii.

Inregistrarea actului de deces, cu eliberarea certificatului se efectueaza in ziua adresarii  gratuit.

Inaintea declararii decesului va recomandam sa fotocopiati certificatul medical constatator al decesului, intrucat acest document reprezinta actul primar care sta la baza inregistrarii actului de deces si, drept urmare, nu se mai pot elibera ulterior, dupa inregistrare, copii xerox.

Daca declarantul nu poate prezenta certificatele de stare civila si/sau actul de identitate al persoanei decedate, acesta declara, in scris, motivul neprezentarii acestora, precum si datele de stare civila ale decedatului.

Odata cu eliberarea certificatului de deces ofiterul de stare civila elibereaza declarantului si o adeverinta de inhumare sau de incinerare, intr-un singur exemplar.

Inhumarea sau incinerarea unui cetatean roman al carui deces s-a produs si s-a inregistrat in strainatate (vezi transport funerar Bucuresti in vederea repatrierii), se face pe baza adeverintei de inhumare sau incinerare eliberata de primaria in a carei raza teritoriala urmeaza sa se faca inhumarea sau incinerarea.

loading...

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata