Breaking news

Certificatul de urbanism

loading...

Realizarea unei construcții poate fi pusă în mișcare numai după ce au fost întocmite toate documentele necesare, pe care le impune legea.

Cei interesați de ridicarea unei case așadar trebuie să se asigure că au acoperit toate aspectele legale. La fel trebuie procedat și atunci când se dorește intrarea în legalitate a unei construcții deja existente. Demersurile în emiterea autorizației de construire, desființare, încep prin a obține în primul rând certificatul de urbanism Actul necesar în aceste cazuri este certificatul de urbanism.

Certificatul de urbanism reprezintă actul de informare, prin care se aduc la cunoștința solicitantului elemente de ordin juridic, tehnic și economic, cu privire la respectivul teren, precum și a construcțiilor – acolo unde au fost deja ridicate. Tot prin acesta se stabilesc cerințele urbanistice necesar a fi îndeplinite de proiectul de construire. Acesta poartă denumirea de proiect DTAC. Depinde și de specificul amplasamentului, alături de avizele de construire și de acorduri legale.

Smart Home Concept, echipă de proiectare case, vine în întâmpinarea publicului și cu servicii complementare, respectiv cu ajutor în realizarea certificatului de urbanism. De asemenea, oferă celor interesați informații cu privire la însemnătatea acestui act, dar și alte detalii ce țin de el.

Ce este certificatul de urbanism?

Acest document se eliberează de către autorități și are rolul de a furniza informații legate de prevederile și regulamentele urbanistice, la regimul economic, tehnic și juridic ce vizează terenul, respectiv construcția atunci când se realizează solicitarea.

Un astfel de act trebuie să fie eliberat de către administrațiile publice locale. Ulterior, pentru a putea primi o autorizație de construire, este necesară schițarea amplasamentului imobiliar pe o listă cadastrală.

În ce condiții este necesar certificatul de urbanism?

Situațiile în care actul este necesar sunt numeroase. Atât atunci când intenția este de a construi, deci de a obține o autorizație de construire, cât și când se dorește o demolare trebuie certificat de urbanism. Timpul în care acesta se eliberează este de până la 30 de zile. Acesta are o valabilitate de la 6 până la 24 luni, începând de la data la care a fost emis. Perioada de valabilitate depinde de complexitatea investigației, scopul pentru care se solicită. Specialiștii www.smarthomeconcept.ro îl vizează în scopul de a dispune de toate specificitățile urbanistice din zona în care clientul dorește proiectarea și realizarea propriu zisă a construcției.

Titularul poate să prelungească valabilitatea actului printr-o cerere în acest sens, depusă cu cel puțin 15 zile înainte de a expira. Atașarea certificatului de urbanism la documentația necesară pentru autorizația de construire este obligatorie, la fel ca și acordurile și avizele implicate.

De ce acte este nevoie pentru a elibera certificatul de urbanism?

Pentru a putea solicita eliberarea unui astfel de document, cel în cauză trebuie să aibă anumite acte:

  • Cererea tip completată pentru a putea emita acest certificat. A se menționa date corecte, pentru ca solicitantul și imobilul totodată să poată fi identificat. Tot în aceasta trebuie menționat și motivul pentru care se solicită certificatul de urbanism.
  • Actul de proprietate, respectiv copia legalizată după actul în original.
  • Actul de moșternire, acolo unde este cazul, trebuie să fie însoțit și de actul de proprietate ce datează de dinainte de preluarea moștenirii.
  • Actul de identitate și copia acestuia.
  • Planul de situație. Acesta trebuie să fie elaborat având la bază suportul topografic. De asemenea necesită viza Oficiului Județean de Cadastru, Geodezie și Cartografie, în cazul scărilor 1:2000 până la 1:500.
  • Dovada că a fost achitată taxa pentru emiterea actului, taxă calculată după suprafața pe care se va realiza construcția.

Ce spune legislația cu privire la certificatul de urbanism?

Potrivit acesteia, atunci când se emite certificatul de urbanism este necesar să aibă semnătura autorității care este abilitată să emită o astfel de autorizație de construire. De asemenea, necesită semnătura președintelui consiliului județean, alături de cea a secretarului și a arhitectului. În acest sens un ajutor de nădejde vine din partea echipei Smart Home Concept. Atunci când nu există semnătura expertului, actul în sine este nul.

Nu în cele din urmă, în ceea ce privește eliberarea propriu-zisă a certificatului de urbanism, solicitantul este unicul ce poate să îl scoată, termenul fiind de până în 30 zile calendaristice de când a fost înregistrată cererea, oricare ar fi fost scopul pentru care este necesar documentul.

Mai multe informații despre aceste certificate, dar și alte servicii ce țin de proiectare sunt disponibile pentru cei interesați pe smarthomeconcept.ro.

loading...

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata