Breaking news

Ministerul Mediului pune la bătaie 8,3 milioane euro pentru reducerea substanțelor periculoase

loading...

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice lansează vineri, 05 septembrie 2014, două cereri de propuneri de proiecte în cadrul Programului RO04 „Reducerea substanțelor periculoase”, finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009 – 2014.

euroImplementarea acestui program urmărește prevenirea efectelor negative ale substanțelor chimice și deșeurilor periculoase asupra sănătății umane și mediului.  Prin consolidarea capacității entităților publice responsabile de implementarea și aplicarea legislației și strategiilor europene privind substanțele chimice și deșeurile periculoase și prin îmbunătățirea monitorizării substanțelor periculoase în mediu.

Perioada de depunere a proiectelor, pentru cele 2 cereri de propuneri de proiecte se va încheia în data de 5 noiembrie 2014, ora 17:00, implementarea lor urmând să se deruleze, de la data semnării contractului de finanțare până în data de 30 aprilie 2016.

Solicitanţii eligibili în cadrul Programului RO04 „Reducerea substanțelor periculoase” sunt autorități și instituții publice.

CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE NR.1: „INSTRUMENTE SUPORT PENTRU LUAREA DECIZIILOR” beneficiază de un buget total disponibil de 7.145.770 Euro. Valoarea minimă a grantului solicitat pentru un proiect este 1.000.000 Euro, iar valoarea maximă este 1.500.000 Euro, solicitanți eligibili fiind numai autoritățile și instituțiile publice.

Procentul maxim de finanțare nerambursabilă per proiect este de 100%.

În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt prevăzute măsuri și priorități pentru dezvoltarea de instrumente în sprijinul procesului decizional, cum ar fi, printre altele: registre, baze de date, sisteme de schimb de informații, proceduri, ghiduri, scenarii de expunere pentru mediu și sănătatea umană, metodologii de estimare a riscurilor asociate cu substanțele periculoase pentru sănătate și mediu, studii etc. pentru întărirea capacității autorităților publice responsabile cu implementarea și supravegherea aplicării strategiilor și legislației UE referitoare la substanțele chimice și deșeurilor periculoase. Solicitanții sunt invitați să prezinte propuneri de proiecte în conformitate cu cele de mai sus.

CERERE PENTRU PROPUNERI DE PROIECTE NR. 2: „CAMPANII DE FORMARE ȘI CONȘTIENTIZARE”,are un buget total disponibil de 1.188.372 Euro. Valoarea minimă a grantului solicitat este 250.000 Euro, iar valoarea maximă este 500.000 Euro, solicitanți eligibili fiind numai autoritățile și instituțiile publice. Procentul maxim de finanțare nerambursabilă per proiect este de 100%.

Proiectele depuse în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte vor trebui să urmărească dezvoltarea de programe de studii, rapoarte de implementare, programe de formare, campanii de conștientizare, etc. pentru consolidarea capacității autorităților publice responsabile de implementarea și aplicarea strategiilor și legislației UE privind substanțele chimice și deșeurile periculoase.

loading...

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata