Breaking news

Lichidarea unei firme – posiblitățile celor ajunși în impas financiar

loading...

Lichidarea unei firme constă în modalitatea de ieșire din impas a unei societăți comerciale cu răspundere limitată. Atunci când lucrurile evoluează în direcția greșită, astfel de măsuri drastice sunt necesare. Cauzele pot fi pierderile financiare sau în bunuri suferite, profit insuficient, mediu economic dificil etc.

radiere-firma-2015Cei care sunt  interesați să afle detalii complete cu privire la lichidarea unei firme, la etapele și tot ceea ce implică un astfel de proces descoperă informații de maxim interes cu privire la acest subiect în rândurile de mai jos. Acestea provin dintr-o sursă sigură și anume unul dintre cei mai apreciați lichidatori judiciari din București, Cabinet Lichidator.

Există anumite formalități ce trebuie realizate pentru ca lichidarea societății să fie finalizată cu succes în timp util, unele fiind mai simple, altele mai complicate, după modul în care asociații companiei reușesc să repartizeze bunurile acesteia.

În cazul în care se ajunge la un acord unanim al asociaților, nu mai este necesară numirea unui lichidator judiciar București în aplicarea procedurii de dizolvare și lichidare a firmei. Acesta este însă necesar atunci când nu se ajunge la un acord cu privire la distribuirea bunurilor. Urmează și realizarea procedurii de lichidare, compusă din 4 etape.

Înainte de a detalia acest subiect însă, trebuie precizat faptul că deși dizolvarea societății se poate realiza fără  lichidare în cazuri limitate, lichidarea nu se poate face fără dizolvare însă. Altfel spus, lichidarea este ori concomitentă, ori ulterioară dizolvării.

Lichidarea unei firme și etapele pe care le implică

Repartizarea bunurilor nu poate fi realizată din cauza neînțelegerilor dintre asociați

Nu întotdeauna se ajunge la un acord cu privire la bunuri și modul de repartizare a acestora, de aceea este necesar ca procedura lichidării să se desfășoare nu numai în fața Registrului Comerțului, dar și a instanțelor de judecată.

În primă fază se va redacta hotărârea de dizolvare și lichidare, ce urmează să se publice și în Monitorul Oficial. Iată de ce documente este nevoie în acest sens: formularul tip în original – cererea de depunere și menționare acte, hotărârea legată de dizolvare și numirea unui lichidator judiciar Bucuresti – alături de mențiunea ce atestă încetarea mandatului adminstratorului în original, împuternicirea și dovada că au fost achitate taxele. După ce a fost pus la punct dosarul, se verifică publicarea hotărârii și se achiziționează.

Etapa a doua de lichidare, se are în vedere înregistrarea hotărârii de dizolvare și numirea lichidatorului. Nu trebuie omis specimenul de semnare al acestuia. Trebuie completată cererea de înregistrare, reprezentată de formularul tip în original. De asemenea, sunt necesare: hotărârea de la etapa I mai sus menționată, cea judecătorească ce este irevocabilă din momentul în care lichidatorul este numit in instanța de judecată, specimenul de semnătură în original a lichidatorului, împuternicirea, chitanțele ce dovedesc achitarea tarifelor și taxelor legale.

A treia etapă se referă la redactarea situației financiare de lichidare și a balanței, pentru a putea fi publicate de către lichidator în Monitorul Oficial. Actele necesare pentru completarea acesteia sunt: cerere în original de depunere și menționare, balanța și situația financiară de lichidare în copie, împuternicirea și taxele.După ce a fost completat dosarul este necesară verificarea hotărârii din Monitor, precum și achiziționarea sa.

Ultima fază implică înregistrarea dizolvării și lichidării societății și, de asemenea, și radierea acesteia. Iată care sunt documentele de care este nevoie pentru a finaliza cu succes și această ultimă etapă: cererea de radiere în original prin completarea formularului tip, prezentarea situației financiare de lichidare, alături de balanță – în copie, raportul care prezintă stingerea activ/ pasiv în original, certificatul fiscal ce asigură lipsa datoriilor față de stat – în original, certificatul de înregistrare a societății și anexele aferente, împuternicirea și dovada că s-au achitat sumele impuse de lege.

În ceea ce privește suma de bani necesară pentru a finaliza toate aceste etape, lichidatorul va estima după câte cheltuieli implică fiecare etapă în parte, suma finală. În ceea ce privește timpul în care întreaga procedură se va demara, în cazul în care asociații ajung de comun acord la o înțelegere cu privire la împărțirea bunurilor, 5 zile începând cu data depunerii dosarului la Registrul Comerțului sunt suficiente. Desigur, la acestea se vor adăuga și cele 30 de zile pentru termenele de opoziție, și cele 15 zile calendaristice de când a fost publicată situația de către lichidator.

Atunci când procedura implică și prezentarea în fața instanței de judecată însă, durata de desfășurare a acesteia nu poate fi apreciată cu exactitate. Cabinet Lichidator iese în întâmpinarea tuturor celor interesați de serviciile unui lichidator judiciar București cu cele mai bune soluții.

loading...

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata