Breaking news

Curtea de Conturi: Alexandru Petrescu, primă ilegală de 53.000 de euro de la Poșta Română

loading...

Curtea de Conturi susține într-un raport că Alexandru Petrescu, actualul ministru al Economiei, ar fi încasat ilegal bonusuri de peste 53.000 de euro, pe când era director general al Poştei Române. Ministerul Economiei susține că Petrescu avea dreptul la bonusuri pentru că a readus compania pe profit.

alexandru petrescuCurtea de Conturi spune că Alexandru Petrescu a încasat, în calitate de director general al companiei de stat Poşta Română, atât bonusuri de performanţă trimestriale, cât şi anuale.

Astfel, în anul 2014, în conturile actualului ministru al Economiei au intrat aproape 50.000 de lei din bonusurile trimestriale şi alţi 55.000 de lei din bonusurile anuale.

La fel s-a întâmplat şi în anul 2015, doar că de data aceasta sumele au crescut. Alexandru Petrescu a încasat peste 63.000 de lei sub formă de bonusuri trimestriale şi alţi 68.000 de lei ca bonus anual. Vorbim despre sumele nete, adică exact banii pe care i-a primit în mână după ce au fost plătite toate taxele către stat.

Sumele respective nu i s-ar fi cuvenit, pentru că directorul ar fi realizat performanţe imposibil de cuantificat din moment ce nu au existat niciun fel de criterii stabilite anterior.

Chiar şi aşa, Consiliul de Administraţie al Poştei Române a aprobat fiecare sumă intrată în conturile lui Alexandru Petrescu. În total, 236.864 de lei.

Deşi Curtea de Conturi susţine că bonusurile au fost acordate ilegal, anul trecut, Corpul de Control al ministrului Comunicaţiilor de atunci, Delia Popescu, a întocmit un raport care validează faptul că banii daţi directorului General al Companiei au îndeplinit condiţiile legale.

Câți bani a încasat Pestrescu pentru ”performanțe”

49.428 lei – bonusuri trimestriale aferente anului 2014
63.448 lei – bonusuri trimestriale aferente anului 2015
55.532 lei – bonus anual 2014
68.456 lei – bonus anual 2015

În legătură cu informațiile vehiculate în media, referitoare la Raportul Curții de Conturi pentru activitatea Companiei Naționale Poșta Română în perioada 2014-2016, Biroul de presă al Ministerului Economiei este abilitat să facă, în numele ministrului Alexandru Petrescu, fost director general al CNPR în perioada menționată, următoarele precizări:

În scopul informării corecte a opiniei publice, precizăm că pentru aceeași speță  și pe baza acelorași documente doveditoare, Corpul de Control al ministrului Comunicațiilor și Societății Informaționale, Delia Popescu, doar cu 3 luni înainte de raportul intermediar al  Curții de Conturi, a avut o misiune amplă de control. Rezultatele acestei misiuni  validează faptul că bonusurile Directorului General al Companiei au fost acordate în condiții de legalitate, în conformitate cu Contractul de Mandat al Directorului General, subliniindu-se că au fost îndepliniți toţi indicatorii de performanţă solicitaţi în momentul acordării acestor bonusuri.

Pe de altă parte, prezența Fondului Proprietatea (operator privat orientat spre maximizarea performanței economice a companiilor în care deține participații) în Adunarea Generală a Acționarilor, în Consiliul  de Administrație (CA) și Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul CA (care a aprobat rapoartele Directorului General și acordarea bonusurilor), reprezintă o confirmare a faptului că indicatorii de performanță au reflectat obiective specifice de performanță economică.

Aspectele prezentate în spaţiul public în legătură cu legalitatea bonusurilor încasate de domnul Alexandru Petrescu sunt bazate pe un raport al Curţii de Conturi nefinalizat, aflat în procedură de mediere. Raportul întocmit de Curtea de Conturi a fost contestat nu doar pe acest aspect ci pe mai multe paliere, care dovedesc prezentarea unor situaţii vădit eronate.

Membrii CA al CNPR.SA au oferit, în răspunsurile la  nota de relaţii solicitată de auditorii Curţii de Conturi, toate explicaţiile care dovedesc  respectarea în detaliu a tuturor prevederilor Contractului de mandat întocmit pe baza OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, astfel:

  • Obiectivele, criteriile și indicatorii de performanță, stabiliți de către Consiliul de Administrație al C.N. Posta Romana S.A., se regăsesc în Planul de Management al societății 2014-2015 și 2015-2019, și au respectat dispozițiile legale aplicabile ale O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Selecția obiectivelor a ținut cont de prioritățile strategice ale C.N.P.R. identificate în hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, în Planul de Administrare al societății, Planul de Management și măsurile de bună guvernanță care i-au preocupat permanent pe membrii Consiliului de Administrație.
  • Verificarea gradului de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță s-a realizat de fiecare dată potrivit reglementărilor contractuale, atât pentru anul 2014, cât și pentru anul 2015. Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație C.N.P.R., din care au făcut parte atât reprezentanți desemnați de stat, acționar majoritar, dar și de Fondul Proprietatea (cel ălalalt acționar) a analizat și confirmat, pe baza rapoartelor de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță depuse de Directorul General gradul de îndeplinire a acestora și legalitatea  acordării bonusurilor de performanță cuvenite.

De asemenea, precizăm că  nu sunt întemeiate reținerile Curții de Conturi constând în faptul că mandatul Directorului General C.N. Poșta Româna S.A. nu ar fi fost completat cu indicatori de performanță trimestriali prin intermediul unui act adițional, întrucât obiectivele și criteriile de performanță trimestriale (trim. III si IV – 2014 și trim. I și II – 2015 pentru care s-a aprobat acordarea bonusurilor) au fost incluse în contractul de mandat, acestea fiind definite în mod expres chiar în cuprinsul contractului de mandat. În ceea ce privește obiectivele și criteriile de performanță anuale, acestea au fost incluse ulterior printr-un act adițional încheiat la contractul de mandat.

Totodată  nu sunt fundamentate nici afirmațiile Curții de Conturi potrivit cărora prin contractul de mandat nu au fost definite rezultatele așteptate și valorile exprese ale indicatorilor de performanță la finele fiecărui trimestru, deoarece, formularea  obiectivelor și criteriilor de performanță cuprinse în contractul de mandat permite măsurarea/cuantificarea concretă a realizării țintelor. Cu atât mai mult, nu poate fi vorba de încălcarea vreunei norme/dispoziții legale, deoarece legiuitorul nu a reglementat prin O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice anumite procedee, metodologii în privința stabilirii obiectivelor și criteriilor de performanță.

loading...

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata